223  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (2 người)

Quảng Ninh

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Tiếng Trung

Cong ty Co phan Quoc te PNS - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH KHKT Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH KHKT Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (2 người)

Quảng Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Trưng Bày: Móng Cái, Hải Hà, Uông Bí, Quảng Ninh

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>