260  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Việc làm nhanh Biên Phiên Dịch Tiếng Trung ngày19/11/2015

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Quảng Ninh

Giám Đốc Kỹ Thuật Điều Hành Sản Xuất (ưu Tiên Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (ưu Tiên Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thành Thạo Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Quản Lý Ký Túc Xá Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>