272  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Trung

Salon International Group - Quảng Ninh

Nhân viên biết tiếng Trung

Everbest Viet Nam limited - Quảng Ninh

Nhân viên tính lương biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung Quốc)

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên dịch tiếng Trung tại Móng Cái Quảng Ninh

Cong ty TNHH Phat trien Xay dung Viet Nam Kien - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Trợ lý giám đốc tiếng Trung tại Hạ Long

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>