Việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 261 việc làm  

Nhân Viên Tiếng Trung

Tieng Viet - Quảng Ninh - 6.700.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh, Trung, Hàn

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh

Giáo Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh - 6.700.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Hàn, Trung, Anh

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Quản lý Trung Tâm karaoke Chiến Công Uông Bí

Quảng Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Thành Phố Hạ Long

Quảng Ninh

Gíao Viên Tiếng Anh Fulltime- Parttime

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>