Việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 270 việc làm  

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Quản Lý Chuyên Môn Tiếng Anh Cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

Quảng Ninh - 8.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Khu Vực Quảng Ninh Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Khu Vực Quảng Ninh Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

gấp] Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tiếng Anh/ Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Trung tại Quảng Ninh

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Hàn, Trung, Anh

Quảng Ninh

Giáo Viên Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh, Trung, Hàn

Quảng Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tieng trung tại Quảng Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>