173  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh (tiếng Trung)

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân Viên Quản Lý Ký Túc Xá Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/ Tiếng Trung Quốc)

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Quản Lý Ký Túc Xá Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên dịch viên tiếng Trung

Salon International Group - Quảng Ninh

Nhân viên tính lương biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Phiên dịch tiếng Trung tại Móng Cái Quảng Ninh

Cong ty TNHH Phat trien Xay dung Viet Nam Kien - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>