176  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH KHKT texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Chủ Quản Hậu Cần( Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Chủ Quản Hậu Cần( Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Chủ Quản Hậu Cần( Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Quản Lý Ký Túc Xá Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 5.500.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Quản Lý Ký Túc Xá Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/ Tiếng Trung Quốc)

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cty TNHH Thiet Bi Ve Sinh Huynh De Viet Nam - Quảng Ninh

Phiên dịch viên tiếng Trung

Salon International Group - Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>