228  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên dịch tiếng Trung 02

Cong Ty TNHH Phat tien Xay dung Viet Nam Kien - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh 25

Everbest Viet Nam limited - Quảng Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty TNHH Phat tien Xay dung Viet Nam Kien - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Kế toán tổng hợp (Biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân viên kế toán ( Biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung kiêm kế toán

Everbest Viet Nam limited - Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>