355  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng Vụ Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Giáo Viên Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn

Quảng Ninh

Tuyển Dụng 10 Nhân Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Trung)

Quảng Ninh

Trung tâm ngoại ngữ Vietsun tuyển giáo viên Tiếng Anh

Cẩm Phả - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Cẩm Phả - Huy, Liège

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH dau tu xay dung HOW YU Thang - Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hồng Gai

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Cẩm Phả - Huy, Liège

Phiên dịch tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Thư ký phiên dịch tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Trợ lý phiên dịch tiếng Trung + nhân viên hành chính tiếng Trung

Cong ty CP dau tu xay dung Giang Phong - Quảng Ninh

Biên dịch tiếng Trung

TNHH MTV Quoc Te Dong Thang Viet Nam - Quảng Ninh

5 phiên dịch tiếng Trung

TNHH MTV Quoc Te Dong Thang Viet Nam - Quảng Ninh

Nhân viên tính lương biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng trung

Cong ty TNHH Texhong Ngan Long - Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>