251  

việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tiếng Trung

Tieng Viet - Quảng Ninh - 6.700.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Tieng Viet - Quảng Ninh - 6.700.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

gấp] Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Quảng Ninh - 6.700.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung + Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh, Trung, Hàn

Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>