34  

việc làm tieng trung tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tin tuyển dụng việc làm Kỹ Sư Hạ Tầng ngày20/05/2016

Tp Hồ Chí Minh - Tuy Hòa

Kỹ sư hầm (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư đường

Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Phú Yên

Phú Yên

Thư Ký Chủ Tịch HĐQT (Làm việc tại Phú Yên - Đà Nẵng)

Đà Nẵng - Phú Yên

Kỹ Sư Cơ Điện

Phú Yên

Kỹ Sư Hầm

Đà Nẵng - Phú Yên - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thí Nghiệm (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Thợ Vận Hành Máy Xúc (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Thợ Vận Hành Máy Khoan Hầm (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Thợ Vận Hành Máy Đào (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Thợ Vận Hành Máy Phun (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Lao Động Phổ Thông (Làm việc tại Phú Yên)

Phú Yên

Thư Ký Chủ Tịch HĐQT (Làm Việc Tại Phú Yên - Đà Nẵng)

Đà Nẵng - Phú Yên - 5.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí (Hàn - Tiện)

Phú Yên - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

NV Sửa Chữa Máy

Phú Yên - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

NV Sửa Chữa Máy

Phú Yên - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí (Hàn - Tiện)

Phú Yên - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

Nữ Nhân Viên Kinh Doanh tại Quầy - FPT Telecom Phú Yên

Phú Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Internet và Truyền Hình - FPT Telecom Phú Yên

Phú Yên

trang:     1 | 2    >>