565  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoang Giai - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoang Giai - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Biên/phiên dịch tiếng nhật, anh, hàn, trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Giáo Viên Dạy Tiếng Trung

Hải Dương - Hưng Yên

Biên/phiên Dịch Tiếng Nhật, Anh, Hàn, Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung Quốc)

Cong Ty TNHH KPM quoc te - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty CP Phat Trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Trợ lý - Phiên dịch Tiếng trung 01

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Trợ Lý Tgđ

Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung kiêm trợ lý TGĐ 28

Cong Ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>