615  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Ah Tae - Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>