Việc làm tieng trung tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 575 việc làm  

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Thủ Kho Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật; $1000 - X1269)

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

Nhân viên Quản lý chất lượng (Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật; $700 - X1268)

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - {Hưng Yên} - Nhân Viên Biên Dịch Văn Bản Tiếng Trung

CTY TNHH Cong Nghiep Hoa Thai - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Hưng Yên

CTY TNHH Cong Nghiep Hoa Thai - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Hưng Yên

CTY TNHH Cong Nghiep Hoa Thai - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA ( Biết Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật ) (Gấp)

Hưng Yên

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tieng trung tại Hưng Yên
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>