Việc làm tieng trung tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 535 việc làm  

Trưởng Phòng Sản Xuất Tiếng Trung Hưng Yên

Tieng Viet - Hưng Yên

Trưởng Phòng Nhân Sự Tiếng Trung Hưng Yên

Tieng Viet - Hưng Yên

Trưởng Phòng Sản Xuất Tiếng Trung Hưng Yên

Hưng Yên

Trưởng Phòng Nhân Sự Tiếng Trung Hưng Yên

Hưng Yên

NV Phiên Dịch Tiếng Trung - Hưng Yên

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Trợ Lý -phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Kế Hoạch Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>