592  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung. 26

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hà Nội - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Kế toán ( biết tiếng Trung) 19

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung 18

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Ngành Ô Tô)

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MS COSMO - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Kế Toán Trưởng/ Chief Account (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hưng Yên

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán ( biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán ( biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Giáo Viên Cho Trung Tâm Tiếng Anh

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Giao - Hưng Yên

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Cho Trung Tâm Tiếng Anh

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Giao - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>