531  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý chất lượng QE tại Hưng Yên (biết tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên kế hoạch biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Thiết Kế Nghiên Cứu Phát Triển Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Thủ kho biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Kế Toán Xuất, Nhập Khẩu

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên Dịch: Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch: Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>