617  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý - Phiên dịch Tiếng trung

Hưng Yên

Trợ lý - Phiên dịch Tiếng trung

Hưng Yên

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung-anh-việt

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung tại Quảng Ninh và Hưng Yên

Cong ty TNHH Phat trien Xay dung Viet Nam Kien - Quảng Ninh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 31

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Ah Tae - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>