304  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ kho biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch (biết tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch biết tiếng Trung

Hưng Yên

Thủ kho biết tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Kế Toán Xuất, Nhập Khẩu

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung (ưu tiên người Hưng Yên)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu biết tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu biết tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế khuôn mẫu biết tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>