511  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hưng Yên

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Trung

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong Mai & Trang Tri Dong Nam - Hưng Yên

Biên, phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH can thep Viet Nga - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

NV Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tap Doan Thien Ha - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty CP Phat Trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

NV Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Trung

Cong Ty CP Phat Trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Nữ phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Lifan - Xuguang - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>