405  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Cong nghiep Chinh xac Lien A Viet - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH AHTAE - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( tuyển gấp )

Cong ty TNHH Thep Dac Biet Shengli Viet Nam - Hưng Yên - Thái Bình

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Biết Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Biết Tiếng Trung)

Hưng Yên - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Co phan Phat trien Cong nghe EPOSI - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>