540  

việc làm tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hưng Yên

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Quan Phong - Hà Nội - Hưng Yên

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 12

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

NV Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Trung

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

Biên, phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH can thep Viet Nga - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty thuc pham Hoan Binh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Trung

Cong ty LDCT phu tung xe may Lifan-Tongsheng - Hưng Yên

Tuyển nhân viên nhân sự biết tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nữ phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Lifan - Xuguang - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty RFTech Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH AOCC Viet Nam - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>