711  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Hiep Phong Viet Nam - Hải Phòng

Giám Đốc Kinh Doanh Và Phát Triển Thương Hiệu (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên XNK (Tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Anh

Hải Phòng

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty TNHH CN Giay Aurora Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 9.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung - văn phòng 09

Cong ty TNHH Vinh Khanh - Vinh - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

H896 ] Phiên dịch tiếng Trung - Nhật N2 hành chính KCN Tràng Duệ

Hải Phòng

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Cong ty Yi Yang - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>