Việc làm tieng trung tại Hải Phòng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1155 việc làm  

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung Tại Hải Phòng (400-700 USD)

Tieng Viet - Hải Phòng

Chuyên Viên IT - System Administrator Tiếng Anh Và Trung VSIP HP

Tieng Viet - Hải Phòng

Application Manager Tiếng Anh Và Trung VSIP Hải Phòng

Tieng Viet - Hải Phòng

Chuyên Viên IT - Help Desk Admin Tiếng Anh Và Trung VSIP Hải Phòng

Tieng Viet - Hải Phòng

System Manager Tiếng Anh Và Trung VSIP Hải Phòng

Tieng Viet - Hải Phòng

Chuyên Viên IT - Desktop Support Tiếng Anh Và Trung VSIP HP

Tieng Viet - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Công Trường

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Kho Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Nội Bộ ưu Tiên Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng biết tiếng trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( Nam )

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Tiếng Trung

Hải Phòng

Chủ Quản Quản Lý Sản Phẩm (tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nam Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Trợ lý phiên dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>