1397  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hải Phòng

Tuyển nv phiên dịch tiếng Trung, kế toán

Hải Phòng

Tuyển gấp phiên dịch tiếng trung, kế toán biết tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển phiên dịch tiếng trung, kế toán biết tiếng trung

Hải Phòng

Tuyển phiên dịch viên Tiếng Trung

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Biên-Phiên dịch tiếng Trung 16

Wintrans Logistics Haiphong Branch - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

phiên dich tiêng trung,kế toán

Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng trung - 16/04/2014 08:31 AM

Hải Phòng - 4.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Nguyen Lieu Thuoc La Devyt - Hải Phòng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Luyen gang Van Loi - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

tuyển kế toán, phiên dịch tiếng trung

Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung, Kế Toán, Công Nhân

Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Triển Khai Hệ Thống ERP

Cong Ty TNHH DTPT AN BINH - Hải Phòng

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>