1057  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chủ Quản Quản Lý Sản Phẩm (tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung(Liên Quan Đến Sản Xuất)

Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng( QC) Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc) - Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên QC Thành Thạo Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Trợ lý/ Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>