1112  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Trợ Lý Biết Tiếng Trung ( Làm Việc Ở Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý biết tiếng Trung ( làm việc ở Hải Phòng)

Cong Ty Co Phan Jellyfish HR - Hải Phòng

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên hành chính (biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Máy Phay CNC (Biết Tiếng Trung)

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Máy Phay CNC (Biết Tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên QC - Phòng QC Đúc Nhựa (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Khuôn (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Khuôn (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên QC - Phòng QC Đúc Nhựa (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển nhân viên biết tiếng Trung

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>