1002  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên/ Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Biên/phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Trong 1 Ngày, 500k

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Trưởng Phòng Marketing (tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên QA Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Quản Lý Sản Phẩm (tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>