1119  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bộ Phận Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Chuyên Viên Phiên Dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng(phiên dịch tiếng Trung)

Cong ty TNHH Viet trang - Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên dịch viên tiếng Trung

Chi nhanh Cong ty Ke toan, Kiem toan Viet Nam - Hải Phòng

Nhân viên văn phòng(phiên dịch tiếng Trung)

Cong ty TNHH Viet trang - Hải Phòng

Nhân Viên Hỗ Trợ XNK Và CRD (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Hải Phòng

Phó Phòng QC (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Bộ Phận QC (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Cán Bộ Nguồn Biết Tiếng Trung/key Staffs Speaking Chinese ($400++)

Hải Dương - Hải Phòng - 400 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Tổ Chức

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

NHÂN VIÊN MUA HÀNG (TIẾNG ANH/ TIẾNG TRUNG)

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>