702  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Tuyển nhân viên tiếng trung quản lý tài liệu

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Co phan Thuong Mai Hung Viet - Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Thiet Ke Va Xay Dung Giza - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Sản Xuất Số 2 Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Kiêm Thư Ký Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Anh

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung

Cong ty Yi Yang - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển nhân viên biết tiếng trung

Cong ty TNHH Cong nghe thu nghiem hang tieu dung - Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung 03

Cong ty Yi Yang - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>