719  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc) - Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Đọc, Viết Và Giao Dịch Thành Thạo Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển Dụng Phiên Dịch Tiếng Nhật, Trung, Hàn

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển nhân viên tiếng trung quản lý tài liệu

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Chủ Quản Quản Lý Sản Phẩm (tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung - Tiếng Nhật - Tiếng Hàn - Tiếng Anh

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hải Phòng

Chủ Quản Quản Lý Sản Phẩm (tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>