928  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển giáo viên Tiếng Nhật tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển giáo viên tiếng ANH, TRUNG, NHẬT, HÀN tại Hải Phòng, Bắc Ninh

TRUNG TAM NGOAI NGU TOKYO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Quoc Te Vinh Chan Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Tiep Van SITC-Dinh Vu - Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung tại xưởng sản xuất

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

QE Staff (Nhân Viên Tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Nguyen Lieu Thuoc La Devyt - Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Thí Nghiệm Vật Lí (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Thu Nghiem Hang Tieu Dung Viet Nam - Hải Phòng

Nhân Viên Thí Nghiệm Vật Lí (tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH vinh Khanh - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng (tiếng Trung)

Cong ty TNHH VSIP Hai Phong - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>