961  

việc làm tieng trung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo Viên Dạy Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc) - Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng( QC) Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên QC Thành Thạo Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên QC biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên văn phòng Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh, Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung/quản Lý Sản Xuất/nhân Viên Thống Kê

Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng (Tiếng Trung)

Hải Phòng

03 Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Giáo Viên Dạy Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>