19068  

việc làm tieng trung tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam Hop tac Lao dong Quoc te TRACODI tai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam ngoai ngu 123 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam ngoai ngu 123 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Giáo viên dạy tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Trung tam te bao Benh vien Meyo Quang Chau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý học viên (biết tiếng Trung)

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam Ngoai Ngu - Tin hoc Doan Thi Diem - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cuc 6 Duong Sat Trung Quoc - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung dạy xuất khẩu lao động;

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty tap doan Trung Cong Jiu Yi Lac Duong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng trung

Cong Ty TNHH GO IDEA - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh XNK (Tiếng Trung)

Cong ty Co phan tu van nhan luc NIC - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Cán bộ đối ngoại Tiếng Trung

Hà Nội

GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG TRUNG

Hà Nội

Trợ Lý Biết Tiếng Trung

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>