24000  

việc làm tieng trung tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý trung tâm tiếng anh

Hà Nội

Trợ Lý Sales Biết Tiếng Trung, Hàn Hoặc Nhật

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Biên Dịch Game Online Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Hành Chính Văn Phòng (tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Tiếng Trung Văn Phòng

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bản Dịch Tiếng Trung+bán Hàng

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Anh, Trung Kiêm Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Tiếng Trung Xuất Khẩu Lao Động

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Sản Phẩm Tiếng Trung

Hà Nội

Nam Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>