50002  

việc làm tieng trung tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Anh

Trung Tam Tieng Anh Green Garden - Hà Nội

Giám đốc trung tâm tiếng Anh 26

Trung tam tieng Anh Green Garden - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh - Trung tâm tiếng Anh 11

Trung tam Anh ngu Learn for Life - Hà Nội

Phiên dịch viên Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy Tiếng trung 22

Trung tam Dao tao XKLD Halasuco - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Sales cho trung tâm tiếng anh 22

Trung tam ngoai ngu English Perfect - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn, phát tờ rơi trung tâm tiếng Anh

Trung tam Anh ngu Learn for Life - Hà Nội

Nữ PD tiếng Trung

Cong ty CP Thiet bi An Phat - Hà Nội

Nhân viên nhập hàng Tiếng Trung

Cong ty TNHH Cho Gia Si - Hà Nội

Biên phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Ky Phat - Hà Nội

Nhân viên nhập hàng Tiếng Trung

Cong ty TNHH Cho Gia Si - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Ky Phat - Hà Nội

Giáo viên Tiếng Anh, Tiếng Trung, Nhật, Hàn

Cong ty Co Phan Tin hoc va Ngoai Ngu TM - Hà Nội

Nhân viên nhập hàng Tiếng Trung

Cong ty TNHH Cho Gia Si - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Ky Phat - Hà Nội

Phiên dịch thị trường tiếng trung

Cong ty co phan xuat nhap khau va thuong mai - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh/Trung) 21

Cong ty TNHH K+K FASHION - Hà Nội

Nữ PD tiếng Trung

Cong ty CP Thiet bi An Phat - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Ky Phat - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>