20115  

việc làm tieng trung tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo Viên Tiếng Trung

Trung tam tieng Trung Chinese - Hà Nội

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Giáo viên dạy tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Giáo viên dạy tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc Quoc te Emico - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung 27

Trung tam hop tac nhan luc Quoc te Emico - Hà Nội

Giáo viên dạy tiếng Trung 27

Trung tam hop tac nhan luc Quoc te Emico - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc Quoc te Emico - Hà Nội

Nhân viên marketing trung tâm tiếng Anh 23

Trung tam anh ngũ Go English - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên marketing trung tâm tiếng Anh

Trung tam anh ngu Go English - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Trung tam te bao Benh vien Meyo Quang Chau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung. 21

Cong ty tap doan Trung Cong Jiu Yi Lac Duong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý học viên (biết tiếng Trung) - không cần kinh nghiệm

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Nhân viên quản lý học viên (biết tiếng Trung)

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Quản lý học viên (biết tiếng Trung) không cần kinh nghiệm

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Giảng viên tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật 08

Trung tam nghien cuu phuong phap giang day va dao - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung 06

Cong ty CP Thuong mai Viet Trung Zelus - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Trung. 06

Tong cong ty thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Trung 06

Tong cong ty thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung. 06

Tong cong ty thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Phiên dịch viên tiếng Trung 06

Tong cong ty thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>