29310  

việc làm tieng trung tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên dạy tiếng trung

Tieng trung chinese - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam Ngoai Ngu - Tin hoc Doan Thi Diem - Hà Nội

NHÂN VIÊN MUA HÀNG BIẾT TIẾNG TRUNG

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU LINH TRUNG TIN - Hà Nội

Nhân viên khách sạn 5 sao biết tiếng Trung

Trung tam dao tao xuat khau lao dong VICA SAIGON - Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Van chuyen Viet Trung Logistics - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cuc 6 Duong Sat Trung Quoc - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung dạy xuất khẩu lao động;

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung)

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung)

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Luat TNHH IPIC GROUP - Hà Nội

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Kilews Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên kế toán (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH MTV thuong mai dich vu A Khoa - Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Trung 5

Cong ty TNHH Phat trien Cong nghe 10+3 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung 5

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Co phan Thuong mai va Chuyen giao Cong - Hà Nội

Nhân Viên Thanh Toán Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng - Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Tiếng Trung Và Kinh Doanh

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>