Việc làm tieng trung tại Bình Phước

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 85 việc làm  

Biên Dịch-phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý - Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Phước

Thời vụ tết - hcm] nhân viên trưng bày thời vụ

Bình Phước

Unilever - đức phổ] nhân viên trưng bày chính thức tại coopmart đức phổ

Bình Phước - 5.200.000-5.500.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tín Dụng (miền Trung)

Bình Phước

Giáo Viên Tiếng Nhật Tại Tỉnh Bình Phước

Bình Phước

Giáo Viên Tiếng Anh

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

CONG TY TNHH BEESCO VINA - Bình Phước

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Tiếng Anh

CONG TY CO PHAN GIAO DUC DAO TAO ANH NGU - Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Tiếng Anh

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Gíao Viên Tiếng Anh Fulltime

Bình Phước - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Tiếng Hoa)

Bình Phước

Ngoại ngữ - Giáo Viên Ngoại Ngữ Tin Học

Trung Tam Tin Hoc Ngoai Ngu An Thai - Tp Hồ Chí Minh - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Cơ Khí Chế Tạo

Bình Phước

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Bình Dương, Bình Phước

Bình Phước - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng_Bình Phước

Cong Ty CP Ban Le Ky Thuat So FPT - Bình Phước

Quản Lý Cửa Hàng_Bình Phước

Cong Ty CP Ban Le Ky Thuat So FPT - Bình Phước

Quản Lý Cửa Hàng_Bình Phước

Cong Ty CP Ban Le Ky Thuat So FPT - Bình Phước

Quản Lý Cửa Hàng_Bình Phước

Bình Phước

trang:     1 | 2 | 3    >>