111  

việc làm tieng trung tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Bình Phước

Ngoại ngữ - Kế Toán Biết Tiếng Trung

Cong Ty CP Du'c Và Che' Tạo Khuon Mãu CEM - Bình Phước

Phiên Biên Dịch Tiếng Trung

Bình Phước

Chuyên Viên Tư Vấn - Kênh Ngân Hàng (kv Nam Trung Bộ)

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chánh (Tiếng Hoa)

Bình Phước - Bình Dương

Giáo Viên Tiếng Anh

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Phước

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bình Phước

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong ty Giay Gia Dinh - Bình Phước

Trưởng Bộ Phận KCS

Bình Phước

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bình Phước

Phó Giám Đốc

Bình Phước

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - khu vực miền Đông

Bình Phước

Nhân Viên Văn Phòng/biên Phiên Dịch

Bình Phước - Bình Dương

Kỹ Sư Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng Fpt Telecom Bình Phước

Bình Phước

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Bình Phước

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Làm Tại Bình Phước

Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Coopmart Bình Phước - Nhân Viên Bán Hàng Công Nghệ

Cong ty Co phan Cong nghe so Bach Khoa BKC - Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Kỹ Sư Lâm Nghiệp

Bình Phước - Snuol, Kracheh

trang:     1 | 2 | 3    >>