1227  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên kho- biết tiếng Trung 27

CONG TY TNHH VIETNAM JINTUO ELECTRONICS - Bắc Ninh

Kỹ sư Quy trình ( biết tiếng Trung) 25

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên xuất nhập khẩu ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên kho- biết tiếng Trung

CONG TY TNHH VIETNAM JINTUO ELECTRONICS - Bắc Ninh

Trưởng/ Phó Phòng QA (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng, Tổ Phó Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên hải quan(tiếng Trung)

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên nhân sự chuyên làm Bảo hiểm xã hội thành thạo tiếng trung

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Tuyển 01 phiên dịch tiếng Trung và Tiếng Hàn

Cong ty TNHH SX va TM Palado Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan cong nghiep Kim Sen - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng (Tiếng Anh, Trung, Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung (01 Người)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>