1485  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư quy trình PE biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ Sư Chất Lượng Tiếng Trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ Sư Chất Lượng Tiếng Trung

Bắc Ninh

Tuyển dụng việc làm Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ngày27/01/2016

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Kho Thành Thạo Tiếng Trung (Nam)

Bắc Ninh

Nhân Viên Tiếng Trung ( Nam - Phỏng Vấn Trước Tết - Ra Tết Đi Làm Ngay)

Bắc Ninh - 6.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng ( Thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Hiểm Xã Hội Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Hiểm Xã Hội Thành Thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Hiểm Xã Hội Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>