631  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Phiên Dịch Tiếng Trung ( Phòng Sản Xuất )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Hàn/Anh/Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn/ Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim Thuan Thong - Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nam nhân viên biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Đào Tạo

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Tuyển Dụng và Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Công Nhân Sửa Máy Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (tiếng Hàn / Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>