975  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Văn Phòng ( Tiếng Trung )

CONG TY TNHH BAO BI VA IN AN TRUNG VIET - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên, Trợ Giảng Tiếng Trung

Trung tam Van hoa Ngon ngu Korean Ha Long - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê phòng kỹ thuật(biết tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Nhân viên kinh doanh- biết tiếng Trung ( bắc ninh )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung tại Bắc ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung ( 5-10tr/tháng + % )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung ,hàn Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung- Anh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung- Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên IT Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung Quốc

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý kho hóa chất biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>