Việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 982 việc làm  

Công ty TNHH Gigalane (KCN Quế Võ) tuyển tổ trưởng QC biết tiếng trung

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( Kiêm Mua Hàng )

Bắc Ninh

Kỹ Sư Oqc Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kỹ Sư Hệ Thống Tiếng Trung

Bắc Ninh

Quản lý chất lượng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí ( Biết Một Trong Các Tiếng Anh/ Trung/ Nhật/ Hàn)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên dịch Tiếng Anh/Tiếng Trung (10-15 triệu)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lí Sản Xuất Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kỹ Sư Chất Lượng Sqe Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung (hoặc Tiếng Nhật, Tiếng Anh)

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tieng trung tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>