1053  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên tiếng trung

Cong ty TNHH Bao Bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh ( Thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Pe ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

工资会计 Kế Toán Tiền Lương (tiếng Trung)

Bắc Ninh

固资会计 Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

成本会计 Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 04

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

工资会计 Kế Toán Tiền Lương (tiếng Trung)

Bắc Ninh

固资会计 Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

成本会计 Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>