1043  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn 23

Trung tam ngoai ngu Harvard - Bắc Ninh

Tuyển giáo viên tiếng ANH, TRUNG, NHẬT, HÀN tại Hải Phòng, Bắc Ninh

TRUNG TAM NGOAI NGU TOKYO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Bắc Ninh

Trợ lý tiếng Trung (Gấp) 31

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Y Tế Tiếng trung

Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Dưỡng Thiết Bị ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Dưỡng Thiết Bị ( Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Giáo Viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn

Bắc Ninh

Nhân viên tiếng trung

TAP DOAN KHKT HONG HAI (FOXCONN) - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>