1080  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Giáo viên tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn 23

Trung tam ngoai ngu Harvard - Bắc Ninh

Tuyển giáo viên tiếng ANH, TRUNG, NHẬT, HÀN tại Hải Phòng, Bắc Ninh

TRUNG TAM NGOAI NGU TOKYO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Anh , tiếng Trung 12

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Anh , Tiếng Trung

Bắc Ninh

Giáo viên tiếng Trung - Nhật - Hàn 11

Bắc Ninh

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Kỹ Sư Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Thử Nghiệm (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung ( Nữ )

Bắc Ninh

Trưởng/Phó Phòng PE (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>