1146  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giảng viên tiếng Trung

Trung tam Dao tao - Boi duong - Phat trien - Bắc Ninh

Nhân viên tiếng trung

Cong ty TNHH Bao Bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Giáo viên tiếng Hàn - Trung - Nhật

Cong ty co phan giao duc Atlantic - Bắc Ninh

Giảng Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nam nhân viên biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Nam nhân viên biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Đào Tạo

Bắc Ninh - 500-800 $ một tháng

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Tuyển Dụng và Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Bắc Ninh ] Nhân Viên CSR ( Biết Tiếng Trung )

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng ( IQC, OQC, PQC, SQE )

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Giáo viên tiếng Hàn - Trung - Nhật

Cong ty Co phan giao duc Atlantic - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Chuyền Trưởng Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>