1611  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Tieng Trung Thao Diep - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng tổ bảo dưỡng - thiết bị (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung Giao Tiếp

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Thử Nghiệm (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai quoc te - Bắc Ninh

Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai quoc te - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>