1157  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên dạy tiếng Trung tại Từ Sơn Bắc Ninh

EMICO-Dai tieng noi Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Giáo viên dạy tiếng Hàn tại Trung tâm

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Giáo viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Tuyển giáo viên tiếng Anh, Trung 02

Trung tam ngoai ngu Harvard - Bắc Ninh

Tuyển gấp giáo viên tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật

Trung tam ngoai ngu Harvard - Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Dưỡng Thiết Bị ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch sử dụng Tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>