908  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Nam, Tiếng Trung, Đi Làm Ngay

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (tiếng Hàn / Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch tiếng trung biết nghiệp vu kế toán

CONG TY TNHH SUSFINE VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

"nhân Viên Quan Hệ Lao Động Tiếng Trung"

Bắc Ninh

Chuyền Trưởng Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>