635  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung

Cong ty TNHH In An Viet Huy Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (01 Nữ)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Khẩu Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( Kiêm Mua Hàng )

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Khẩu Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kỹ Sư Ie Biêt Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Tiếng Anh - Trung Tâm Anh Ngữ Ez Learning Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Giáo Viên Tiếng Hàn - Trung - Nhật

Bắc Ninh

Giáo Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Tổ Trưởng/tổ Phó Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Ie Và Pe (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Chủ Quản Oqc (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>