1692  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Tieng Trung Thao Diep - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng Trung tại Từ Sơn Bắc Ninh

EMICO-Dai tieng noi Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Giáo viên dạy tiếng Hàn tại Trung tâm

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Giáo viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Bắc Ninh - 500-900 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung 11

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ Sư Điện (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư QA ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Tuyển Dụng ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Ie Và Pe (tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>