603  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Quy Trình ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quy Trình Kỹ Thuật (tiếng Trung)

Bắc Ninh - Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH SKY KROUD VINA - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung( Nghe Nói Đọc Viết Thành Thạo)

Bắc Ninh

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phó Phòng Thiết Bị( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý kho hóa chất biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý bộ phận Thành Hình ( Tiếng Trung )

Bắc Ninh

Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 03

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>