1768  

việc làm tieng trung tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Tieng Trung Thao Diep - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng Trung tại Từ Sơn Bắc Ninh

EMICO-Dai tieng noi Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Giáo viên dạy tiếng Hàn tại Trung tâm

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Giáo viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch dạy Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn (Cần Gấp)

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân Viên Biên-Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dich tiếng Trung

Cong ty huu han sinh hoc Hoan Cau (TNHH) - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Huy Tuong - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dich tiếng Trung 21

Cong ty huu han sinh hoc hoan cau (TNHH) - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Trợ Lý Kỹ Sư QA (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

Cong Ty Co Phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Trợ Lý Kỹ Sư (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

Cong Ty Co Phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ Sư Khuôn Mẫu (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

Cong Ty Co Phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>