80624  

việc làm tieng trung

  

Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Luyện Thi Ielts Net

Trung tam Luyen Thi IELTS NET - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên tiếng Trung 13

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung 04

Trung tam dao tao nguon nhan luc - cong ty - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung)

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung)

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội

Phiên dịch viên tiếng Trung 18

Trung tam tri lieu da mat Vua Tri Mun - Hà Nội

Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Luyện Thi Ielts Net

Trung tam Luyen Thi IELTS NET - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Biên phiên dịch Tiếng Trung (Hà Nội)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Hà Nội

Kỹ sư IE biêt tiếng Trung (Hà Nội)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Hà Nội

Nhân viên phòng kỹ thuật PE biết tiếng Trung (Bắc Ninh)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hòa Bình

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên - Phiên dịch tiếng Trung 27

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Long An

Phiên Dich Tiêng Trung

Hà Tĩnh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Vĩnh Phúc

Tuyển Chuyên viên dự án Tiếng Trung

Việt Nam

Sinh Viên Làm Thêm Tại Trung Tâm Tiếng Anh

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>