127180  

việc làm tieng trung

  

Giáo viên dạy tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH dau tu Trung Hai Viet Nam - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Vi Khoa Dong Khoa Dong Hung Trung - Hà Nội

Nhân viên Biên dịch tiếng Trung

Hà Đông - Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Nhân viên Biên dịch tiếng Trung

Hà Đông - Hà Nội

Kế toán biết Tiếng Trung làm việc tại Hưng Yên

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Kỹ sư quy trình PE biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý biết tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Việt Nam

Trợ Lý Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Việt Nam

2 Kỹ Thuật Viên Tiếng Trung Hoặc Nhật Tại Hà Nội

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Việt Nam

Trợ lý biết tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Trung

Việt Nam

2 KĨ THUẬT VIÊN TIẾNG TRUNG HOẶC NHẬT TẠI HÀ NỘI

Cong Ty TNHH OS POWER Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>