78969  

việc làm tieng trung

  

Giáo viên dạy tiếng trung

Tieng trung chinese - Hà Nội

Phiên dịch viên tiếng Trung

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

NHÂN VIÊN MUA HÀNG BIẾT TIẾNG TRUNG

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU LINH TRUNG TIN - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam Ngoai Ngu - Tin hoc Doan Thi Diem - Hà Nội

Nhân viên tiếng trung

Cong ty TNHH Bao Bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên khách sạn 5 sao biết tiếng Trung

Trung tam dao tao xuat khau lao dong VICA SAIGON - Hà Nội

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thiet Bi Trung Quoc - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Van chuyen Viet Trung Logistics - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cuc 6 Duong Sat Trung Quoc - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung dạy xuất khẩu lao động;

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng trung

Trung Tam Dao Tao Incomex Saigon - Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Luyện Thi Ielts Net

Trung tam Luyen Thi IELTS NET - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung)

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Trung)

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thiet Bi Trung Quoc - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Trung

CP DT TM XNK Hong Hung - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Trung lương hấp dẩn

Hà Tĩnh

Phiên dịch tiếng Trung

Cty CP SX - XNK Me va Be - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>