49037  

việc làm tieng trung

  

Trung tâm đào tạo tiếng Anh và tư vấn du học Mỹ Summit

Trung tam dao tao tieng Anh va tu van du - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam Hop tac Lao dong Quoc te TRACODI tai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam ngoai ngu 123 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam ngoai ngu 123 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

CÔNG TY TNHH LEPUTAI VIỆT NAM - TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Việt Nam

Giáo viên dạy tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Tuyển gấp nhân viên QC biết tiếng Trung - CÔNG TY TNHH LEPUTAI VIỆT NAM

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Việt Nam

Nhân viên quản lý học viên (biết tiếng Trung)

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Trung tam Ngoai Ngu - Tin hoc Doan Thi Diem - Hà Nội

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thiet Bi Trung Quoc - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cuc 6 Duong Sat Trung Quoc - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung dạy xuất khẩu lao động;

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng trung

Trung Tam Dao Tao Incomex Saigon - Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Trung

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung dạy xuất khẩu lao động

Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Trung tam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>