74868  

việc làm tieng trung

  

Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Trung (Hưng Yên) TH381

Tieng Viet - Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Tieng Viet - Hà Nội - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Mua Hàng (Tiếng Anh/ Tiếng Trung; X270)

Tieng Viet - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tieng Viet - Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc (Biết Tiếng Trung)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc (Biết Tiếng Trung)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Mua Hàng (Tiếng Trung; H382)

Tieng Viet - Hà Nội

Trợ lý Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh biết tiếng Trung

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-13.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng (Biết tiếng Trung)

Tieng Viet - Tuyên Quang

Biên Phiên Dịch - Tiếng Trung (5 Vị Trí)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Tieng Viet - Quảng Ninh - 6.700.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tieng Viet - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên viên tuyển dụng - HCNS (Tiếng Trung lưu loát)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng _ Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Tieng Viet - Hà Nội

NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG TRUNG

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (Tiếng Trung)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-8.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch Đặt Hàng Thông Thạo Tiếng Trung

Tieng Viet - Hà Nội - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (biết tiếng Trung)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>