108621  

việc làm tieng trung

  

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Anh

Trung Tam Tieng Anh Green Garden - Hà Nội

Phiên dịch viên tiếng Trung 08

Cong ty san xuat banh keo Trung Hoa - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thành thạo tiếng trung

Cong Ty TNHH Duong Trung Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG (thành thạo Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Tap Doan Duc Trung - Hà Nội

Giáo viên tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn 23

Trung tam ngoai ngu Harvard - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh-Tiếng Trung

Cong ty TNHH Trung Tinh - Hà Nội

Nhân viên Lễ tân biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh xay dung Trung Thien To - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Trung

Cong ty HH Tap doan Cuc 6 duong sat Trung - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung tại Lâm Đồng

Cong ty TNHH Tuabin nuoc Trung Khanh - Lâm Đồng

Tuyển giáo viên tiếng ANH, TRUNG, NHẬT, HÀN tại Hải Phòng, Bắc Ninh

TRUNG TAM NGOAI NGU TOKYO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân viên mua hàng tiếng Trung 15

Cong ty Co phan Baza Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên Tiếng Trung 15

Cong ty Co phan Appota - Hà Nội

Chuyên viên Xuất nhập khẩu tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Five Tech - Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Thuong mai CIG Viet Nam - Hà Nội

Kế toán biết tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Thuong mai CIG Viet Nam - Hà Nội

Thông dịch tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Lien doanh Golden Saigon Plaza - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

CONG TY CP KEYHINGE TOYS VIET NAM - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>