75758  

việc làm tieng trung

  

Cán bộ đối ngoại tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Giáo viên dạy tiếng Trung

Trung tam hop tac nhan luc quoc te Emico - Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Part Time Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Bình Dương - 6.500.000-7.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung tại Hải Phòng

Tat ca Muc luong - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Marketing (Tiếng Trung)

Hà Nội

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

phiên dịch tiếng anh hoặc tiếng trung

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung ( Phòng phám đa khoa )

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý biết tiếng anh hoặc tiếng trung

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Marketing (Tiếng Trung)

Hà Nội

Chuyên viên phòng Kinh doanh ( tốt nghiệp tiếng Trung )

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Marketing (Tiếng Trung)

Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh ưu Tiên Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Quản Lý Phân Xưởng Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng (Tiếng Trung)

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>