32310  

việc làm tieng trung van phong

  

Trợ lý văn phòng biết tiếng Trung 08

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Quan Phong - Hà Nội

Trợ lý văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Quan Phong - Hà Nội

Nhân viên hành chính văn phòng biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong Ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Van Tai Thuong Mai Va Du - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Van Tai Thuong Mai Va Du - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Nhân viên văn phòng tiếng Trung

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng/Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng trung kiêm nhân viên văn phòng

Hà Nội

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH xu ly nen dat yeu Shanghai Harbour - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH xu ly nen dat yeu Shanghai Harbour - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Văn Phòng Tiếng Trung

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên văn phòng (biết tiếng Trung) 14

Cong ty Icc Ha Noi - Hà Nội - Thanh Hóa

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên văn phòng (Tiếng Trung) 10

Cong ty Icc Ha Noi - Hà Nội - Thanh Hóa

Trợ Lý Văn Phòng Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên văn phòng tiếng Trung

Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Huy Linh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>