52858  

việc làm tieng trung van phong

  

Nhân viên văn phòng thạo tiếng Trung 23

Van phong dai dien hang OVM Trung Quoc tai Viet - Trung Quốc - Hà Nội

Công ty TM Trung Nam tuyển dụng phiên dịch tiếng Trung, nhân viên văn phòng

Cong ty TM Trung Nam tuyen dung phien dich tieng - Hải Phòng

Nhân viên hành chính, văn phòng biết tiếng trung

Cong ty Co Phan Thuong Mai & Phat Trien Van - Hà Nội

Giáo viên Tiếng Trung Và Nhân Viên Hành Chính, văn phòng

Cong ty Co Phan Thuong Mai & Phat Trien Van - Hà Nội

Nhân viên văn phòng - Phiên dịch tiếng Trung 30

CTY TNHH HONG VAN - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Thạo Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên văn phòng thành thạo tiếng Trung

Cong ty TNHH CNBM Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự Văn Phòng Biết Thành Thạo Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên văn phòng thành thạo tiếng Trung 21

Cong ty TNHH CNBM Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Phụ Trách Mảng Xuất Khẩu Lao Động ( Thành Thạo Tiếng Trung )

Hà Nội

Công ty TM Trung Nam tuyển dụng phiên dịch tiếng Trung, nhân viên văn phòng

Việt Nam - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển NV Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Xu Ly Nen Dat Yeu Shanghai Harbour - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng Hàn

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng Hàn

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

CONG TY TNHH MTV TRANSWORLD EXPRESS VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Văn Phòng Thành Thạo Tiếng Trung

Cong ty Egroup - Việt Nam

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan xay dung va phat trien nhan - Hà Nội

Trợ Lý Tiếng Trung Tại Văn Phòng Đà Nẵng

CN CONG TY CO PHAN QUANG CAO TRUYEN THONG THIEN - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>