42382  

việc làm tieng trung van phong

  

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong Ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

CTY TNHH LAP VAN - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng (giỏi Tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân viên văn phòng - tiếng trung

CN - CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng(phiên dịch tiếng Trung)

Cong ty TNHH Viet trang - Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật

Hà Nội

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Thu Mua Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Det Dai Nguyen (Viet Nam) - Hà Nam

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Cong ty co phan Group An Thuan Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng biết Tiếng Trung

Cong ty co phan dau tu Osum - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng - Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Tran Le - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung-anh

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung Tại Hà Nội

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung Tại Hà Nội

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa/ Trung

Cong ty TNHH Sailun Viet Nam - Tây Ninh

Nhân Viên Văn Phòng/Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Tiếng Trung - Nhân Viên Văn Phòng Tại Hà Nội

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>