51442  

việc làm tieng trung van phong

  

Nhân viên văn phòng tiếng Trung 03

Cong ty TNHH dich vu va tu van du hoc - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Quoc te T.A.T - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Quoc te T.A.T - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Văn Phòng, Phiên Dịch Công Trường Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng - Thành Thạo Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên văn phòng - Thành thạo tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Thep Wei Sheng Viet Nam - Hà Nội

Chuyên Viên Văn Phòng HĐQT (sử Dụng Tiếng Trung)

Hà Nội

Chuyên Viên Văn Phòng HĐQT (sử Dụng Tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Thành Thạo Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Eone Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Văn Phòng, Sinh Viên Mới Tn Biết Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng (biết Tiếng Trung)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Giao Tiếp Được Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Văn Phòng Giao Tiếp Được Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng Kiêm Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>