41591  

việc làm tieng trung van phong

  

Nhân Viên Văn Phòng ( Tiếng Trung )

CONG TY TNHH BAO BI VA IN AN TRUNG VIET - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Cong ty co phan van tai Thuong Mai va Du - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 02 Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Cong Ty TNHH Vision International - 越盛股份有限公司 - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Cong ty Duc Bon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

CONG TY TNHH CONG NGHE HAKKEN - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Và Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Trung

Cong ty CICC - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng - Thành Thạo Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Văn Phòng Và Công Trường

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tiếng Trung - Nhân Viên Văn Phòng Tại Hà Nội

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung-anh

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>