12976  

việc làm tieng thai

  

Phiên Dịch Tiếng Thái

Bến Tre

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG THÁI

Cần Thơ - Đồng Nai

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Thái Nguyên (tiếng Nhật)

Thái Nguyên

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Quảng Nam

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Thái Làm Việc Tại Cần Thơ

Cần Thơ

CTV Phát Triển Học Liệu Tiếng Thái

Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Hse - Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Chi Hung - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

NV Kinh Doanh Cao Bằng, Thái Nguyên(ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật Và Tiếng Thái

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Biên Dịch Tiếng Thái (td1604014)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất biết tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Kinh Doanh- Thành Thạo Tiếng Anh

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu Moi Truong Nguyet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phien Dịch Tiếng Thái

Cần Thơ - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất biết tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG HOA (LÀM VIỆC TẠI SHOWROOM PHẠM HỒNG THÁI)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG HOA (LÀM VIỆC TẠI SHOWROOM PHẠM HỒNG THÁI)

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG HOA (LÀM VIỆC TẠI SHOWROOM PHẠM HỒNG THÁI)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG ANH (LÀM VIỆC TẠI SHOWROOM PHẠM HỒNG THÁI)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>