14534  

việc làm tieng thai

  

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Cong Ty TNHH Thai Viet Agri Group - Quảng Nam

Thư Ký Phòng Thu Mua (Tiếng Anh / Tiếng Thái)

Cong ty TNHH Thai Viet Agri Group - Quảng Nam

Thông dịch tiếng Thái

Đà Nẵng

Thông dịch viên tiếng Thái

Đà Nẵng

Nhân viên Massage Thái biết tiếng Thái + tiếng Anh lương cao 30 triệu

Vica manpower Vietnam - Hà Nội

Phiên dịch viên tiếng thái

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng giao tiếp bằng tiếng Thái

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG THÁI LAN

CONG TY CO PHAN CHAN NUOI C.P. VIET NAM - Biên Hòa

Phiên Dịch Viên (tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Tiếng Thái)

Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Giao Tiếp Bằng Tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thư Ký Phòng Thu Mua (Tiếng Anh / Tiếng Thái)

Quảng Nam

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (Tiếng Trung)

Việt Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Việt Nam

Phiên Dịch Viên Tiếng Thái

Cần Thơ

Phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch và gia sư tiếng Thái Lan tại hà nội

Hà Nội - Thái Lan

Tuyển Phiên dịch Tiếng Trung Quốc tại Thái Nguyên

Trung Quốc - Thái Nguyên

Tuyển phiên dịch tiếng Trung tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Biên Dịch Tiếng Thái

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>