7313  

việc làm tieng thai

  

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (tiếng Trung)

Hậu Giang

Phiên Dịch Tiếng Thái

Hà Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Thái

Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Thái

Hà Nam - 6.500.000-8.000.000₫ một tháng

Biên Tập Nội Dung (tiếng Thái) Công Ty Cổ Phần Funtap

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái Lan

Hà Nội

Nhân Viên Marketing - Trợ Lý Tổng Giám Đốc. (Tiếng Thái Lan)

Đà Nẵng

Biên tập nội dung (tiếng Thái)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên tiếng Thái

Hà Nam - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Cho Game (Tiếng Thái)

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Biên tập viên cho game (Tiếng Thái)

Cong ty co phan Funtap - Hà Nội

Phiên Dịch Viên tiếng Thái

Hà Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Hậu Giang

Phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên phát triển học liệu tiếng Thái

To hop giao duc TOPICA - Hà Nội

Cần tuyển 02 phiên dịch tiếng Nhật-nhân viên kinh doanh tại Thái Bình

Thái Bình

TRỢ LÝ KINH DOANH (Tiếng Thái & Tiếng Anh)

Việt Nam

TRỢ LÝ KINH DOANH (Tiếng Thái & Tiếng Anh)

Việt Nam

TRỢ LÝ KINH DOANH (Tiếng Thái & Tiếng Anh)

Việt Nam

Phiên Dịch Tiếng Anh Làm Việc Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>