9127  

việc làm tieng thai

  

Nhân Viên Kinh Doanh - Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Thái

Hà Nội

Công Ty TNHH SX Và TM Cát Thái Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Thái Nguyên (tiếng Nhật)

Thái Nguyên

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Quảng Nam

NV Kinh Doanh Cao Bằng, Thái Nguyên(ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cao Bằng - Thái Nguyên

CTV Phát Triển Học Liệu Tiếng Thái

Hà Nội

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chăm Sóc Khách Hàng - Customer Service Executive (tiếng Thái, Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (biết Tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Biên Dịch Ngôn Ngữ Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Thái

Hà Nam - 6.500.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái

Long An

Hướng Dẫn Viên Tiếng Thái , Anh , Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

NV Quản Lý Cửa Hàng - Thành Thạo Tiếng Hàn ở Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Marketing - Trợ Lý Tổng Giám Đốc. (Tiếng Thái Lan)

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>