12299  

việc làm tieng thai

  

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Hậu Giang

Biên phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật, Hàn, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn làm việc tại Thái Nguyên

Cong ty Co phan Prodetech-NM - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Đà Nẵng

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Thái Nguyên (tiếng Nhật)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Thái Nguyên (Tiếng Nhật)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Thái Nguyên (Tiếng Nhật)

Thái Nguyên

Chăm Sóc Khách Hàng - Customer Service Executive (tiếng Thái, Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing (Biết Tiếng Thái Lan)

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Biên Dịch Tiếng Thái

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (biết Tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái

Long An

Hướng Dẫn Viên Tiếng Thái , Anh , Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>