12039  

việc làm tieng thai

  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - Hàn Quốc

Chăm Sóc Khách Hàng - Customer Service Executive (tiếng Thái, Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phiên dịch tiếng hàn quốc tại thái nguyên

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - Hàn Quốc

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing (Biết Tiếng Thái Lan)

Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Biên Dịch Tiếng Thái

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (biết Tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hướng Dẫn Viên Tiếng Thái , Anh , Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái

Long An

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Đá Quý (tiếng Thái)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Biên Dịch Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Biên Dịch Ngôn Ngữ Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

NV Kinh Doanh Cao Bằng, Thái Nguyên(ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (tiếng Trung)

Hậu Giang

Biên Dịch, Phiên Dịch Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Quảng Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>