12979  

việc làm tieng thai

  

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Cong Ty TNHH Thai Viet Agri Group - Quảng Nam

Thư Ký Phòng Thu Mua (Tiếng Anh / Tiếng Thái)

Cong ty TNHH Thai Viet Agri Group - Quảng Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Quảng Nam

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (Tiếng Trung)

Việt Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Việt Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung ) 04

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Hậu Giang

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (Tiếng Trung) 04

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Hậu Giang

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Việt Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Việt Nam

Thông dịch tiếng Thái

Đà Nẵng

Thông dịch viên tiếng Thái

Đà Nẵng

Nhân viên Massage Thái biết tiếng Thái + tiếng Anh lương cao 30 triệu

Vica manpower Vietnam - Hà Nội

Phiên dịch viên tiếng thái

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng giao tiếp bằng tiếng Thái

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG THÁI LAN

CONG TY CO PHAN CHAN NUOI C.P. VIET NAM - Biên Hòa

Thư Ký Phòng Thu Mua (Tiếng Anh / Tiếng Thái)

Quảng Nam

Phiên Dịch Viên Tiếng Thái

Cần Thơ

Phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch Tiếng Trung Quốc tại Thái Nguyên

Trung Quốc - Thái Nguyên

Tuyển phiên dịch tiếng Trung tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>