12760  

việc làm tieng thai

  

CTV Phát Triển Học Liệu Tiếng Thái

Hà Nội

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾNG THÁI)

Đà Nẵng

Chủ Quản Xử Lý Nước Thải (tiếng Trung)

Hậu Giang

Nhân viên tiếng Thái phụ trách kinh doanh

Cong ty Kim khi JINXIN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CTV Phát triển học liệu Tiếng Thái

To hop giao duc TOPICA - Hà Nội

CTV Phát Triển Học Liệu Tiếng Thái

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG HCNS ( TIẾNG ANH/ TIẾNG THÁI)

Quảng Nam

Phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ (TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG THÁI)

Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh (tiếng Thái Lan)

VPDD Q & Q Holding Co., Ltd tai Tp.HCM - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TIẾNG THÁI LAN

Đà Nẵng

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾNG THÁI)

Đà Nẵng

Phiên dịch tiếng Thái 31

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Marketing (Biết Tiếng Thái Lan)

Hà Nội

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Hậu Giang

Biên phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội

Phiên Dịch Giỏi Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn làm việc tại Thái Nguyên

Cong ty Co phan Prodetech-NM - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>