7421  

việc làm tieng thai

  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái

Đồng Nai - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Việt Nam

Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải ( Tiếng Anh - Trung )

Hậu Giang

Nhân viên tiếng Thái phụ trách kinh doanh 29

Cong ty Kim khi JINXIN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Thái

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh - Tiếng Thái

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái Lan

Hà Nam

Phiên Dịch Tiếng Thái

Hà Nam - 6.500.000-8.000.000₫ một tháng

CTV phát triển học liệu tiếng Thái 15

To hop Giao duc Topica - Hà Nội

NV Phòng Hành Chính-Nhân Sự Biết Tiếng Thái

Cong ty TNHH Buc Tranh Toan Canh - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ (TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG THÁI)

Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG HCNS ( TIẾNG ANH/ TIẾNG THÁI)

Quảng Nam

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾNG THÁI)

Đà Nẵng

THÔNG DỊCH VIÊN ( TIẾNG THÁI)

Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên phát triển học liệu tiếng Thái

To hop giao duc TOPICA - Hà Nội

CTV Phát Triển Học Liệu Tiếng Thái

Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Và Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Thái)

CONG TY CP MOCAP VIET NAM -CN TAI TP. HO - Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (n2)

Kureha Viet Nam - Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Nhân viên tiếng Thái phụ trách kinh doanh

Cong ty Kim khi JINXIN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CTV Phát triển học liệu Tiếng Thái

To hop giao duc TOPICA - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>