17289  

việc làm tieng phap

  

Cộng Tác Viên Viết Bài (tiếng Pháp)

Hà Nội

Hướng Dẫn Viên (Cộng Tác Viên) Tiếng Nhật, Pháp, Anh

Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Pháp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Hành Tour Tiếng Pháp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hướng Dẫn Viên Tiếng Anh Hoặc Pháp

Cần Thơ

Điều Hành Tours Du Lịch - Tiếng Pháp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sales Tour Tiếng Pháp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tư Vấn Tour/ Nhân Viên Kinh Doanh Tour ( Tiếng Pháp)

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Tours Du Lịch (sales - Tiếng Pháp)

Hà Nội

Hướng Dẫn Viên Tiếng Anh Hoặc Pháp

Cần Thơ

Hướng Dẫn Viên Tiếng Pháp

Quảng Bình

Phiên Dịch Tiếng Pháp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Tours (sale - Tiếng Pháp)

Hà Nội

Biên Tập, Biên Dịch Viên Tiếng Pháp, Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên, Bán Hàng Du Lịch Tiếng Pháp

Hà Nội

Điều Hành Tour Tiếng Pháp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Pháp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Nói Tiếng Pháp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale Tour (Tiếng Pháp)

Hà Nội - 14.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên sale - tiếng Pháp

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>