278  

việc làm tieng nhat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Lương Hấp Dẫn )

Vĩnh Phúc

H108 ] Biên phiên dịch tiếng Nhật

Vĩnh Phúc - 600-1.500 $ một tháng

5 Phiên Dịch Tiếng Nhật - 450 - 550$ - Tuyển Gấp

Vĩnh Phúc - 450-550 $ một tháng

Trợ Lý/ Thư Ký/ Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (tuyển Gấp, Mức Lương Hấp Dẫn)

Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Nhật

Katon Cable Electronic Vietnam - Vĩnh Phúc - 500-800 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Cong ty TNHH Kohsei Multipack VN - Vĩnh Phúc

Giao viên tiếng Anh- Trung- Nhật- Hàn

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Vĩnh Phúc

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng nhật

JD Co,. Ltd - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty Tu van Du hoc Quoc te Hong Nhung - Vĩnh Phúc

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Taiko - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Cong Nghiep Son - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

H210 ] Trợ lý/Phiên dịch tổng giám đốc Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 500-700 $ một tháng

Quản lý sản xuất cho nhà máy mới của Nhật tại Hà Nam, Vĩnh Phúc

Cong ty Co phan Tap Doan TMS (TMS Group) - Vĩnh Phúc - Hà Nam

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>