687  

việc làm tieng nhat tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Nhật

MegaCEO.com - Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (N2)

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (N2)

Vĩnh Phúc

Admin Chief- Quản Lý HCNS Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Admin Chief- Quản Lý HCNS Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

ADMIN CHIEF- QUẢN LÝ HCNS TIẾNG NHẬT(13-16 triệu) KCN BÌNH XUYÊN

Cong Ty TNHH OS POWER Viet Nam - Vĩnh Phúc - 13.000.000-16.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÍ HCNS TIẾNG NHẬT KCN BÌNH XUYÊN

Vĩnh Phúc

NHÂN VIÊN QUẢN LÍ HCNS TIẾNG NHẬT KCN BÌNH XUYÊN

Vĩnh Phúc

Admin & HR manager (Vĩnh Phúc - Tiếng Nhật)

Vĩnh Phúc

NHÂN VIÊN QUẢN LÍ HCNS TIẾNG NHẬT KCN BÌNH XUYÊN

Cong Ty TNHH OS POWER Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Quản Lý Chất Lượng ( Nữ )

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Việc làm H1152] Sale staff tiếng Nhật-Trung

Vĩnh Phúc - 800-1.000 $ một tháng

Việc làm H108] Biên phiên dịch tiếng Nhật

Vĩnh Phúc - 600-1.500 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất - Biết Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Nhật - Phòng Kinh Doanh Hải Ngoại (mã: Jposb0115)

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>