18669  

việc làm tieng nhat tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Thuc pham Tan Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - [0063-hcm] Giáo Viên Tiếng Nhật ($600-$800)

Tap Doan Giao Duc Den Tu Nhat Ban - Tp Hồ Chí Minh - 600-800 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Thuc pham Tan Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Quản Lý Dự Án (Giao Tiếp Tốt Tiếng Nhật) (900$ - 1200$)

Cong Ty Nhat Chuyen Ve Marketting - Tp Hồ Chí Minh - 900-1.200 $ một tháng

nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật trình độ N2

CONG TY TAM HANH NHAT - Tp Hồ Chí Minh

nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật trình độ N2

CONG TY TAM HANH NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Thuc pham Tan Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Truong Nhat Ngu - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Admin staff (Nhân viên hành chính biết tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

Nhân viên hỗ trợ tư vấn khách hàng (tiếng nhật trình độ N4)

Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH PASONA TECH VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

HCM] Kỹ Sư Cầu Nối (BSE) Biết Tiếng Nhật ($950-$1,400)

Tp Hồ Chí Minh - 950-1.400 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

TOHO Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

HCM] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ($800-$1,100)

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.100 $ một tháng

HCM] Lập Trình Viên Java Biết Tiếng Nhật ($800-$1,500)

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.500 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng ( Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển tổng vụ nhân sự tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>