31560  

việc làm tieng nhat tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Lo gia nhiet Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý dự án ( tiếng Anh - tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Temp Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 500-600 $ một tháng

Nhân viên kế hoạch thu mua - tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Biên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Tổng Giám Đốc - Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch (dịch Viết) Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Phó Giám Đốc Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (TIẾNG NHẬT)

Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (TIẾNG NHẬT) 29

Cong Ty CP JV-IT - Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>