31143  

việc làm tieng nhat tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Mechanical Manager (Production Manager)-N ( Tiếng Nhật )

100% von Nhat Ban - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên đào tạo tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu Hikari Academy - Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Nhật

Truong Nhat Ngu ASUNARO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

J118 ] NHÂN VIÊN KINH DOANH (TIẾNG NHẬT)

Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

J164 ] Giáo viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

J168 ] Nhân viên hành chính (kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 300-450 $ một tháng

J1321 ] Thông dịch viên y tế tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 700-900 $ một tháng

] Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

J1230 ] Nghiên cứu, biên dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 600-850 $ một tháng

] Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Merchandiser Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

] Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật + Phụ Trách Đào Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

] Biên Phiên dịch tiếng Nhật Ngành ô tô

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

J74 ] Tuyển dụng biên phiên dịch tiềng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

] Biên Phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 350-500 $ một tháng

J1374 ] Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 550-750 $ một tháng

J1393 ] Thông dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 450-600 $ một tháng

J1446 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-500 $ một tháng

J174 ] NHÂN VIÊN KINH DOANH (TIẾNG NHẬT+TIẾNG ANH)

Tp Hồ Chí Minh - 500-900 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>