Việc làm tieng nhat tại Tp Hồ Chí Minh

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 48292 việc làm  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nữ Phục Vụ Biết Tiếng Nhật Ca Sáng / Tối

Nha Hang Nhat Sakai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM TRỢ LÝ TGĐ

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing (Tiếng Nhật)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 13.000.000-16.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc (Giỏi Tiếng Nhật)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 日本語通訳員

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm (Biết Tiếng Nhật)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý - Thông Dịch Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý - Thông Dịch Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (Part-Time)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Japanese Interpreter / Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Thuế (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>