42702  

việc làm tieng nhat tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên dạy tiếng Nhật

DU LICH QUOC TE VIET NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ (Biết Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Nha Hang Nhat Sakai - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ (Nữ, Biết Tiếng Nhật)

Nha Hang Nhat Sakai - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ (Nữ, Biết Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Nha Hang Nhat Sakai - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 500-800 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Vụ (Tiếng Nhật) (kiêm thư kí Giám đốc)

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng (Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

VHrt Tuyển Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Nhật Có Kinh Nghiệm

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất (tiếng Anh/tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng (Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng (tiếng Anh-nhật-hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật - Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đối Ngoại, NVVp Nghiệp Vụ Tiếng Nhật (xuất Khẩu Lao Động)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (C) - Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>