76015  

việc làm tieng nhat tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dụng việc làm Trợ Lý Giám Đốc (N) - Tiếng Nhật ngày15/01/2016

100% von Nhat Ban - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc (N) - Tiếng Nhật

100% von Nhat Ban - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nữ Nhân Viên Phục Vụ (Biết Tiếng Nhật, Ca Tối)

Nha Hang Nhat Sakai - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên đào tạo tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu Hikari Academy - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tiếng Nhật (Q.Bình Tân)

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Software Tester (Biết tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Software Tester (Biết tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan MBase Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm lập trình (Biết tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm lập trình (Biết tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thiết Kế Xây Dựng

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Tp Hồ Chí Minh - 700 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thiết Kế Xây Dựng

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thiết Kế Xây Dựng

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

ID22134] TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Nhật N2

Tp Hồ Chí Minh - 700 $ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Autocad Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>