517  

việc làm tieng nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cộng tác viên Tiếng Nhật

Trung Tam Dao Tao Tieng Nhat - Hưng Yên

Hành Chính Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật 27

S Lotus Co.,Ltd - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

NV BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

NIC HR Consulting JSC - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (800$+, urgently)

Hưng Yên - 800 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật - USD500

SCS Global Joint Stock Company - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung - Nhật

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Lamy - Hưng Yên

Nhân viên quản lý đơn hàng - tiếng Nhật

Cong ty TNHH May Dai Huong - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo viên giảng dạy tiếng Nhật

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Tri-Wall Vina Co.,Ltd - Hưng Yên - 500 $ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (Làm dài hạn và ngắn hạn)

Toyoto - VietNam Cooperation Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

HR-GA Manager (Tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn) 13

Shinei Corona Vietnam - Corona, NY - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Musashi Auto Parts Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên Quản lý kho và xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật N3

Cong ty TNHH Kosaka Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>