982  

việc làm tieng nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên QC ( Tiếng Anh + Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật (2 vị trí)

Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên

Production Control Manager/ Supervisor (Tiếng Nhật - Hưng Yên)

Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất (Nữ - Hưng Yên)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

OSPV tuyển Sales kiêm biên phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

HR-Link.Vietnam tuyển nhân viên tiếng Nhật

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>