977  

việc làm tieng nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nữ Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật ( 600$) Hưng Yên

Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Biên/phiên Dịch Tiếng Nhật, Anh, Hàn, Trung

Hưng Yên

Nhân Viên QC ( Tiếng Anh + Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (biết Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Xây Dựng

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Việc làm P70] Biên phiên dịch phòng QA, tiếng Nhật N3

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Việc làm P69] Engineering Staff tiếng Nhật (Purchasing Dept)

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NV Hành Chính Nhân Sự Sử Dụng Tiếng Nhật

Hưng Yên

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>