1720  

việc làm tieng nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kho Tiếng Nhật (Hưng Yên)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Quản Lý Kho Tiếng Nhật (Hưng Yên)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Cần Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Trợ Lý Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

NV Hành Chính Nhân Sự Sử Dụng Tiếng Nhật (700$)

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

NV Hành Chính Nhân Sự Sử Dụng Tiếng Nhật (700$)

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Leader Kho Vận Tiếng Nhật Tại Hưng Yên (500-650USD)

Hưng Yên

Trưởng Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu Tiếng Nhật Hưng Yên 1000-1500 USD

Hưng Yên

Supervisor Hành Chính Nữ Tiếng Nhật Tại Hưng Yên (500-750USD)

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Việc làm H345] Phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-650 $ một tháng

Việc làm H514] Supervisor bộ phận CLSP tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Việc làm H394] Tuyển phiên dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 450-700 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (nhân bản)

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>