908  

việc làm tieng nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Phát Triển Nhân Lực Làm Việc Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Hưng Yên

Nhân viên Thiết kế biết Tiếng Nhật

Hưng Yên

Trợ lý văn phòng (Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 700-1.000 $ một tháng

NV Quản Lý SX Nữ Tiếng Nhật (400-800USD) KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Hưng Yên

Leader Kho Vận Tiếng Nhật (500-850USD) KCN Thăng Long II Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên QA (400-800USD) Tiếng Nhật Khu CN Thăng Long II Hưng Yên

Hưng Yên

HY] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật ($700-$1500)

Hưng Yên - 700-1.500 $ một tháng

HY] Trưởng Nhóm Hành Chính Biết Tiếng Nhật ($600-$900)

Hưng Yên - 600-900 $ một tháng

HY] Nhân Viên Sản Xuất-nữ Biết Tiếng Nhật ($400-$800)

Hưng Yên - 400-800 $ một tháng

HY] Trưởng Nhóm Tuyển Dụng và Đào Tạo Biết Tiếng Nhật($600-$900)

Hưng Yên - 600-900 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (Hưng Yên)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Phòng XNK Tiếng Nhật (1500USD) KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Hưng Yên

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật- N2

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>