496  

việc làm tieng nhat tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Giảng Dạy Tiếng Nhật

Hưng Yên

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng - Tiếng Nhật

Hưng Yên

HY] 03 Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ($450-$500)

Hưng Yên - 450-500 $ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên

Assistant Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật N2

Hà Nội - Hưng Yên

HY] Nhân Viên Phòng Sản Xuất Tiếng Nhật Tốt ($500-$600)

Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

HY] Nhân Viên Phòng Sản Xuất Tiếng Anh/nhật Tốt ($450-$550)

Hưng Yên - 450-550 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

HY] Nhân Viên Phòng QA Tiếng Nhật Tốt ($450-$600)

Hưng Yên - 450-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Engineering and Production Manager (Hưng Yên - Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Tổng Vụ (Hưng Yên - Hà Nội)

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật-Lương hấp dẫn

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

HY] Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo Tiếng Nhật Tốt ($700-$800)

Hưng Yên - 700-800 $ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HƯNG YÊN)

Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Tổng Giám đốc (Hưng Yên; X279)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>