999  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Johoku Hai Phong - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

02 NV Kinh Doanh Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh (không Cần Kinh Nghiệm)

Hà Nội - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bộ Phận Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Hải Phòng

Tuyển trưởng phòng hành chính, phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Cần tuyển Giáo viên dạy Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Hải Phòng

Nhân viên sales biết tiếng Nhật/ tiếng Trung/ tiếng Việt

ICONIC - Hà Nội - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Hải Phòng

NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT - TIẾNG ANH

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng ( Phòng Kỹ Thuật Linh Kiện) - Tiếng Nhật N4

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Quoc te Vinh Chan Viet Nam - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất tiếng Anh + Nhật

Hải Phòng - 800-1.100 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>