1754  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hải Phòng

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hải Phòng

Giảng Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Giảng Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật N3~

Hải Phòng

Kế Toán Biết Tiếng Nhật N3

Hải Phòng

01 Kế Toán Biết Tiếng Nhật N3~

Hải Phòng

01 Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật N3~

Hải Phòng

01 Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Nhật N3~

Hải Phòng

Trưởng phòng mua hàng (tiếng Nhật, VSIP Hải Phòng)

Hải Phòng - 800-1.100 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chất Lượng (tiếng Nhật)

Hải Phòng

Nhân Viên QA (tiếng Nhật)

Hải Phòng

Nhân Viên Bộ Phận Quản Trị Kinh Doanh (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Nhân Sự (Tiếng Nhật N3 Hoặc Tương Đương Trình Độ N3)

Hải Phòng

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI VSIP HẢI PHÒNG

Hải Phòng - 400 $ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn (tiếng Nhật/anh)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật N2)

Hải Phòng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chất Lượng (tiếng Nhật)

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>