878  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh ( Tiếng Nhật ) 24

CareerLink's Client - Hải Phòng

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hải Phòng

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật VSIP Hải Phòng

Hải Phòng - 700-900 $ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-VSIP

Hải Phòng - 450-950 $ một tháng

Tuyển trưởng phòng hành chính, phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật

Hải Phòng

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-VSIP

Cong Ty TNHH THUONG MAI ANH HUY - Hải Phòng - 450-950 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật (800 Gross)

OS Power Vietnam Co., Ltd - Hải Phòng

Giáo viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hải Phòng

Nhân viên Order Control Supervisor biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

Nhân viên văn phòng tiếng nhật tại Hải Phòng

Cong Ty Nhan Su HP - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong Ty TNHH OST - Hải Phòng

Nhân viên Order Control Supervisor tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - PHÒNG LẮP RÁP NOMURA HP

Hải Phòng - 400-600 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Toyoto - VietNam Cooperation Company - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuát biết tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH NIPRO Pharma Viet Nam - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Giáo viên tiếng Nhật tại các tỉnh thành

Cong ty co phan Viet-SSE - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>