677  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên phòng Nhân sự (Tiếng Nhật N3)

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( VSIP Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Nhật (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Nhật (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

H933 ] Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 500 $ một tháng

QAC/HSE Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

H896 ] Phiên dịch tiếng Trung - Nhật N2 hành chính KCN Tràng Duệ

Hải Phòng

H888 ] Biên phiên dịch tiếng Nhật N2 phòng hành chính

Hải Phòng - 700-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (hải Phòng)

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Hải Phòng)

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Nhật cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật Sản Xuất

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>