1493  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển nhân viên Phiên dịch tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Nhân viên kỹ thuật chất lượng tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Tuyển nhân viên tiếng nhật gấp

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Tuyển nhân viên phiên dịch Tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Giáo viên Tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Phiên dịch tiếng nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Lào - Hải Phòng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Phiên Dịch Thời Vụ 2 tháng Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH DTPT AN BINH - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (600$) 21

Human International Vietnam - Hải Phòng - 600 $ một tháng

Giáo viên Tiếng nhật

Cong ty CP Dau Tu thuong mai va Xay Dung - Hà Nội - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật ở Hải Phòng (rất gấp)

Hải Phòng - 500-700 $ một tháng

Sales Manager - Tiếng Nhật

Hải Phòng - 500-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên QA - Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH DTPT AN BINH - Hải Phòng

Sales Manager - Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH DTPT AN BINH - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>