888  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

HP1114-035] TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Vinh - Hải Phòng - 500 $ một tháng

H469 ] Phiên dịch tiếng nhật

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

HP1114-035] TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Vinh - Hải Phòng - 500 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

HP1114-035] TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Vinh - Hải Phòng - 500 $ một tháng

Tuyển giảng viên dạy tiếng Nhật

Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

H232 ] Nhân viên Marketing biết tiếng Nhật

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

H134 ] Nhân viên tổng vụ dự án tiếng Nhật

Hải Phòng - 500-700 $ một tháng

H-380 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Trợ Lý Biết Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Hải Phòng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Phòng

HR Manager tiếng Nhật Nam

Hải Phòng - 1.000-1.500 $ một tháng

Tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung - Tiếng Nhật - Tiếng Hàn - Tiếng Anh

Hải Phòng

Giáo Viên Tiếng Nhật 17

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hà Nội - Hải Phòng

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch - Tiếng Nhật N2 - Kcn Đình Vũ , Hải Phòng

Cong ty Kosaido HR Vietnam - Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC (Tiếng Nhật) 13

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Bắc Ninh - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Trưởng Phòng Nhân Sự Tiếng Nhật N2

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>