827  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung - Tiếng Nhật - Tiếng Hàn - Tiếng Anh

Hải Phòng

Tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-VSIP

Cong Ty TNHH THUONG MAI ANH HUY - Hải Phòng - 450-950 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH NIPRO Pharma Viet Nam - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật (800 Gross)

OS Power Vietnam Co., Ltd - Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Nhật

Toyoto - VietNam Cooperation Company - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên Order Control Supervisor biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong Ty TNHH OST - Hải Phòng

Nhân viên quản lý sản xuát biết tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

Nhân viên văn phòng tiếng nhật tại Hải Phòng

Cong Ty Nhan Su HP - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Order Control Supervisor tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - PHÒNG LẮP RÁP NOMURA HP

Hải Phòng - 400-600 $ một tháng

Giáo viên Tiếng Anh - Trung - Nhật - Hàn

Trung Tam Ngoai Ngu Harvard - Hải Phòng

Giáo viên tiếng Nhật tại các tỉnh thành

Cong ty co phan Viet-SSE - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Kinh Doanh

Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Đối Ngoại (Tiếng Nhật) 09

Hà Nội - Hải Phòng

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>