664  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

H933 ] Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hà Nội - Hải Phòng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hà Nội - Hải Phòng

Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên Hành chính biết tiếng Nhật 22

Cong ty TNHH Fujimold Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hành chính biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Fujimold Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nghiệp vụ biết tiếng Nhật 21

Cong ty TNHH Fong Ho - Hải Phòng

HP] Nhân Viên Phiên Dịch Tiêng Nhật (2 Người) ($400-$450)

Hải Phòng - 400-450 $ một tháng

QAC/HSE Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Nhân viên nghiệp vụ biết tiếng Nhật 13

Cong ty TNHH Fong Ho - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

H896 ] Phiên dịch tiếng Trung - Nhật N2 hành chính KCN Tràng Duệ

Hải Phòng

HP] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật($250-$400)

Hải Phòng - 250-400 $ một tháng

Nhân viên nghiệp vụ biết tiếng Nhật 08

Cong ty TNHH FOng Ho - Hải Phòng

H888 ] Biên phiên dịch tiếng Nhật N2 phòng hành chính

Hải Phòng - 700-1.000 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>