1574  

việc làm tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng/ Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Đoạn - Tiếng Nhật

100% von Nhat Ban - Hải Phòng

H1096 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Hải Phòng - 600-750 $ một tháng

(GẤP) Vị trí kỹ sư máy tiện (Tiếng Nhật, VSIP Hải Phòng)

Hải Phòng - 500-600 $ một tháng

H469 ] Phiên dịch tiếng nhật

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Giáo viên dạy tiếng Nhật

Hải Phòng

H231 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng - 400-700 $ một tháng

H1143 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Hải Phòng - 700 $ một tháng

H1086 ] giáo viên tiếng Nhật

Hải Phòng - 400-600 $ một tháng

Kế Toán Biết Tiếng Nhật

Hải Phòng

Trưởng Phòng Hành Chính ( Tiếng Nhật N3; $1500)

Hải Phòng - 1.500 $ một tháng

KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Hải Phòng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

H1268 ] KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT Tuyển gấp

Hải Phòng - 400-550 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hải Phòng] Nhân Viên QC Biết Tiếng Nhật ($400-$500)

Hải Phòng - 400-500 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>