235  

việc làm tieng nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Nguon Nhan Luc Shoorai Nhat Ban - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

(nam) Kỹ Sư Điện - Electrical Engineer (biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Tuyển giáo viên tiếng Nhật

Thái Nguyên - Bắc Giang - 9.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy Tiếng Nhật

Cong ty co phan kinh doanh KIYOKAWA - Bắc Giang

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Biên dịch viên Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Yoko Mould - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng Nhật

Cong ty Co phan giao duc Dai Tay Duong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Lễ Tân Tiếng Trung

Bắc Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng Hàn

Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành Chính biết Tiếng Trung 20

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Trung

CONG TY TNHH PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC GC - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>