184  

việc làm tieng nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Quoc Te Satori - Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Bắc Giang

Tuyển nhân viên phục vụ cho Nhà hàng Nhật

Hà Nội - Bắc Giang

Trợ lý bộ phận biết tiếng Trung 27

CONG TY TNHH LIAN TECH - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính (Tiếng Trung) 26

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Văn Phòng Tổng ( Giỏi Tiếng Trung) Lương 10-15 Triệu

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính (tiếng Trung) Lương 10-15 Triệu

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý Văn Phòng tổng ( Giỏi tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng trung 04

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>