Việc làm tieng nhat tại Bắc Giang

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 603 việc làm  

Phiên Dịch Tiếng Nhật(về Lĩnh Vực Sản Xuất)

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Nhật Thi Ngay Chưa Cần Tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Dau Tu Vinh Cat - Hà Nội - Bắc Giang - 1.870 $ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Nhật Thi Ngay Chưa Cần Tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Dau Tu Vinh Cat - Hà Nội - Bắc Giang - 1.870 $ một tháng

Công nghệ thông tin - Kỹ Sư Nhật Thi Ngay Chưa Cần Tiếng Nhật

Cong ty Co Phan Dau Tu Vinh Cat - Hà Nội - Bắc Giang - 1.870 $ một tháng

Tuyển giáo viên tiếng Nhật

Thái Nguyên - Bắc Giang - 9.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng nhật

Bắc Giang

Thông Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Tuyển Gấp Phiên Dịch Tiếng Anh

Bắc Giang

Phiên Dịch - Quản Lý Sản Xuất Tiếng Hàn

Bắc Giang

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Biết Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân Viên Biên / Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Anh - Trung

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Nhân Viên/trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện Tử (tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Nhân Viên Tiếng Anh

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Hàn

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>