450  

việc làm tieng nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang

Giảng Viên Khoa Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Giang

] Nhân viên kinh doanh (Tiếng Trung)

Bắc Giang - 250-300 $ một tháng

Trợ lý giám đốc kinh doanh ( Tiếng Anh - Tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh)

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

H1195 ] Nhân viên đối ngoại ( tiếng trung)

Bắc Giang - 400-700 $ một tháng

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biê't Tiê'ng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Ca Trưởng / Tổ Trưởng Quản Lý Sản Xuất (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang - Bình Dương

Nhân Viên / Quản Lý Kho (Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Ca Trưởng / Tổ Trưởng Quản Lý Sản Xuất (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biê't Tiê'ng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên / Quản Lý Kho (Biết Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>