435  

việc làm tieng nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Nguon Nhan Luc Shoorai Nhat Ban - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Tuyển Gấp)

Bắc Giang

Phiên Dịch/ Biên Dịch (Sử Dụng Được Tiếng Anh, Nhật hoặc Hàn)

Bắc Giang - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch/ Biên Dịch (Sử Dụng Được Tiếng Anh, Nhật hoặc Hàn)

Bắc Giang - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Tuyển Gấp)

Bắc Giang

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Giáo viên dạy Tiếng Nhật

Cong ty co phan kinh doanh KIYOKAWA - Bắc Giang

Biên dịch viên Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Yoko Mould - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý Giám đốc ( Tiếng Nhật )

Cong ty TNHH Yoko Mould - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy tiếng Nhật

Cong ty Co phan giao duc Dai Tay Duong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Tuyển Đầu Bếp Suất Ăn Công Nghiệp Biết Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Nhân Viên/trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Nhân Viên/trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện Tử (tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>