241  

việc làm tieng nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Nguon Nhan Luc Shoorai Nhat Ban - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo viên dạy Tiếng Nhật

Cong ty co phan kinh doanh KIYOKAWA - Bắc Giang

Biên dịch viên Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Yoko Mould - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Surteckariya Viet Nam - Bắc Giang

Giáo viên dạy tiếng Nhật

Cong ty Co phan giao duc Dai Tay Duong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật Làm Việc Tại Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Nhật

Bắc Giang - 400-500 $ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Bắc Giang

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Bắc Giang

Tuyển phiên dịch t. Hàn cho công ty Nhật

Bắc Ninh - Bắc Giang

Cần tuyển Trợ lý và Phiên dịch biết T. Nhật

Bắc Ninh - Bắc Giang - 800 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch biết tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Anh)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim Loai Chinh Xac JINTU (Viet Nam) - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>