83952  

việc làm tieng nhat giao tiep

  

Trợ Lý Giám Đốc - Giao Tiếp Tiếng Nhật

Tieng Viet - Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Tiếp Khách Hàng Tiếng Nhật - Guest Relation Officer

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật (gấp)

Hà Nội

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý Bar Nhật Giao Tiếp Tốt Bằng Tiếng Nhật Và Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh - Giao Tiếp Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát Khuôn Dập (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Tp Hồ Chí Minh - 800 $ một tháng

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng (QC Leader)- Tiếng Nhật Giao Tiếp

Biên Hòa

HCM] Merchandiser Có Kinh Nghiệm Giao Tiếp Tốt Tiếng Nhật (~$1,800)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật Giao Tiếp N3)

Hà Nam - 800-1.000 $ một tháng

HCM] Kỹ Sư Cầu Nối Giao Tiếp Tiếng Nhật Tốt (1,500$)

Tp Hồ Chí Minh - 500 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Khuôn Dập (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Tp Hồ Chí Minh - 800 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Khuôn Dập (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Tp Hồ Chí Minh - 800 $ một tháng

Nhân Viên Chạy Bàn, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Bưu chính viễn thông - Kỹ Sư Cầu Nối (Tiếng Nhật Giao Tiếp Tốt)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên QC (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên QC (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Nhân Viên QC (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển lễ tân biết giao tiếp tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>