52958  

việc làm tieng nhat giao tiep

  

LỄ TÂN BIẾT GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT 14

Khach san Nhat Azumaya - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

LỄ TÂN BIẾT GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT (GẤP) 29

Khach san Nhat Azumaya - Hà Nội

Tuyển Dụng Gấp Guest Relation Officer (Giao Tiếp Thông Thạo Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

NV Giao Tiếp Khách Hàng Tiếng Nhật - Guest Relation Officer

Cong Ty Lien Doanh TNHH Bong Sen Yamachi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Giao tiếp Khách hàng thành thạo tiếng Nhật

Cong ty LD TNHH Bong Sen Yamachi - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư hệ thống (System Engineer) (tiếng Nhật giao tiếp)

Cong ty TNHH Dich vu Ke toan VBP - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

QL Lập trình viên biết tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Nhật

Cong ty Co phan Cong nghe Yestech - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán, giao tiếp tiếng Nhật

TOMITA VIET NAM CO.,LTD - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Sinh Viên Làm Thêm Tại Nhà Hàng, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Nhân Viên Chạy Bàn, Biết Giao Tiếp Tiếng Nhật Căn Bản

Hà Nội

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật

Hà Nội - 1.400-1.500 $ một tháng

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật & Nhân Viên Code

Hà Nội

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật & Nhân Viên Code

Hà Nội

Kỹ Sư Hệ Thống (system Engineer) (tiếng Nhật Giao Tiếp)

Hà Nội

Trợ Lý Kinh Doanh - Giao Tiếp Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật

Hà Nội - 1.400-1.500 $ một tháng

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật & Nhân Viên Code

Hà Nội

Nhân Viên Giao Tiếp Tiếng Nhật (japanese Communicator)

Hà Nội - 1.400-1.500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>