201308  

việc làm tieng han

  

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Anh Cấp 1, Cấp 2

Trung tam Tieng Anh Family and Friends - Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh ưu Tiên Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị Điện ưu Tiên Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa Làm Tại Bình Dương + Lương 5-7trieu

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Việt Ấn] Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý - Giám Sát Tiếng Hàn

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổng Vụ Phụ Trách Nhà Hàng - Locker - Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Top 1 Oil Việt Nam Cần Tuyển Giám Sát Kinh Doanh Thông Thạo Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Đào Tạo (ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thành Thạo Tiếng Nhật

Cong ty CPTM Tam Quy - Hà Nội

gấp] Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thành Thạo Tiếng Nhật

Cong ty CPTM Tam Quy - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Sử Dụng Thành Thạo Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hà Nội

Giám Đốc Điều Hành - Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>