196116  

việc làm tieng han

  

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Học Vụ & Sự Kiện Giỏi Tiếng Anh

CONG TY TNHH TAI NANG DINH CAO (CHUAN HOA TIENG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Học Vụ & Sự Kiện Giỏi Tiếng Anh

CONG TY TNHH TAI NANG DINH CAO (CHUAN HOA TIENG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Anh

CONG TY TNHH TAI NANG DINH CAO (CHUAN HOA TIENG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Tiếng Anh

CONG TY TNHH TAI NANG DINH CAO (CHUAN HOA TIENG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Anh Cấp 1, Cấp 2

Trung tam Tieng Anh Family and Friends - Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Bắc Ninh

Cử Nhân Tiếng Anh

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

NV Cung Ứng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Thư Ký Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Nhật (japanese Interpreter)

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Long An

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Tại Dn Phân Phối Sản Phẩm Ngành Spa Hàng Đầu

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>