237  

việc làm tieng anh tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biê't Tiê'ng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ưu Tiên Biê't Tiê'ng Hoa/ Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Anh

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Anh Trẻ Em Làm Việc Tại Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang

Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Cộng Tác Viên Tiếng Anh

Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Trưởng Phòng Thu Mua (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh - Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>