Việc làm tien cnc tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 67 việc làm  

Công Nhân Vận Hành Máy Tiện CNC, Máy Phay CNC

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí - thợ tiện, thợ phay máy cơ, CNC

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thợ Tiện - Xck

Bình Dương

Tổ Trưởng Tổ Tiện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHAY, BÀO, TIỆN

Bình Dương

NHÂN VIÊN PHAY, BÀO, TIỆN

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bình Dương

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Tieng Viet - Bình Dương - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Bình Dương - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lđpt - Công Nhân Vận Hành Máy Phay CNC

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Lập Trình Máy CNC

Bình Dương

Chủ Quản CNC-3D

Bình Dương

Nhân Viên Setup Máy Phay CNC

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bình Dương

Lao Động Phổ Thông - Cơ Khí - Công Nhận Vận Hành Máy Phay CNC

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

Cong ty TNHH Heise Industri Vietnam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH VÀ SỮA CHỮA MÁY CNC NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>