60  

việc làm tien cnc tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tiện Cnc

Bình Dương

Nhân Viên Đứng Máy Tiện Cnc

Bình Dương

Nhân viên đứng máy phay - tiện CNC, phay cơ - tiện cơ

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân viên đứng máy phay CNC, tiện CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Thợ vận hành máy CNC, thợ tiện, thợ vận hành máy đột CNC

Cong Ty TNHH Fabtek Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp nhân viên đứng máy phay - tiện CNC, phay cơ - tiện cơ

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân Viên Cơ Khí Tiện , Phay CNC, Hàn Tig, Mig

Cong ty Co phan NH ENGINEERING (NHAT BAN) - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ tiện đứng máy CNC

Cong Ty TNHH Fabtek Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy phay CNC, tiện CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân Viên Đứng Máy Tiện Cnc

Cong Ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay CNC 30

CONG TY TNHH STK - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Cnc

Bình Dương

Quản Lý Cnc

Bình Dương

Nhân Viên Lập Trình Viên Cnc

Bình Dương

Nhân Viên Đứng Máy Phay Cnc

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí (Cnc)

Bình Dương

Nhân viên phay CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân viên cơ khí đứng máy CNC

Cong ty TNHH Arda - Bình Dương

Nhân viên lập trình CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy phay CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>