49  

việc làm tien cnc tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên đứng máy phay - tiện CNC, phay cơ - tiện cơ

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Thợ vận hành máy CNC, thợ tiện, thợ vận hành máy đột CNC

Cong Ty TNHH Fabtek Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy phay CNC, tiện CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân Viên Cơ Khí Tiện , Phay CNC, Hàn Tig, Mig

Cong ty Co phan NH ENGINEERING (NHAT BAN) - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy phay CNC, tiện CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Cần tuyển gấp nhân viên đứng máy phay - tiện CNC, phay cơ - tiện cơ

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Thợ tiện đứng máy CNC

Cong Ty TNHH Fabtek Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đứng Máy Phay Cnc

Bình Dương

Nhân Viên Đứng Máy Phay Cnc

Cong Ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Sin Li - Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí - Máy CNC

Bình Dương

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty VINAMOLD - Bình Dương

Nhân viên đứng máy phay CNC có kinh nghiệm

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Thợ vận hành máy CNC

Cong Ty TNHH Fabtek Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật thao tác máy CNC

Cong ty TNHH Glassick Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phay CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân viên vận hành và lập trình phay CNC

Tellbe VN - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy phay CNC, phay cơ

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

Nhân viên đứng máy phay CNC

Cong ty TNHH CK XD DL Bach Tung - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>