51  

việc làm tien cnc tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tiện CNc

Bình Dương

gấp] Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện/ CNc

Bình Dương

Công Nhân Vận Hành Máy Tiện CNc, Máy Phay CNc

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

gấp] Thợ Vận Hành Máy CNc (tiện, Phay)

Bình Dương - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy Tiện CNc, Máy Phay CNc

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thợ Tiện - Xck

Bình Dương

Nhân Viên Lập Trình Phay CNC

Bình Dương - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình Phay CNC

Bình Dương

Công Ty TNHH Hoàn Cầu Thắng Lợi Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy CNc

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Vận Hành Phay CNc (gấp)

Bình Dương

NV Vận Hành Phay CNc (gấp)

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bình Dương

Công Ty TNHH Hoàn Cầu Thắng Lợi Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy CNc

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chạy Máy CNc 3 Trục, 4 Trục, 5 Trục (ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Lập Trình Máy CNc

Bình Dương

Công Ty TNHH Sán Xuất Để Giày Kotec Tuyển Nhân Viên Lập Trình Máy CNc

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình Phay CNC

CONG TY TNHH SONG AM THANH - Bình Dương

Nhân Viên Cơ Khí

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>