Việc làm tien cnc tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 78 việc làm  

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy Tiện CNC, Máy Phay CNC

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC & Tiện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

【機械技術者】Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

CT TNHH MTV CO KHI XAY DUNG STC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình, Vận Hành Máy Tiện Cnc

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thợ Tiện - Xck

Bình Dương

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC - Phần Mềm Alphacam

Bình Dương

Lđpt - Công Nhân Vận Hành Máy Phay CNC

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Bản Vẽ Dùng Cho Ma'y CNC

Bình Dương

Chủ Quản CNC-3D

Bình Dương

【機械技術者】Nhân Viên Vận Hành, Gia Công Máy CNC - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương - 350-500 $ một tháng

【機械技術者】Nhân Viên Vận Hành Máy CNC - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương - 300-500 $ một tháng

Lao Động Phổ Thông - Cơ Khí - Công Nhận Vận Hành Máy Phay CNC

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Setup Máy Phay CNC

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>