76  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Tiện - Nguội Tay Nghề Cao

Bắc Ninh

Kỹ thuật viên kiêm lập trình viên máy dập CNC

Bắc Ninh

QUẢN LÝ BỘ PHẬN CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân viên lập trình máy CNC

Cong ty TNHH Muu Sinh GI - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

Kỹ Sư Đứng Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận CNC – SAMSUNG SDIV

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNc Sử Dụng Phần Mềm Nx

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Đứng Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Tư Vấn Viên - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Cơ Khí CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CN Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNc

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>