83  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy Tiện CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Điều Hành Máy CNc, Nguội, Tiện, Phay, Bào, Cắt

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật (Máy CNC, tiện, phay)

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Cnc

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNc (cam)

Bắc Ninh

CN Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Đứng Máy CNc

Bắc Ninh

Tư Vấn Viên - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Cơ Khí CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Thợ Phay CNc, Thợ Nguội

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNc

Bắc Ninh

Kỹ Sư Đứng Máy CNC

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>