22  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC 14

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên lập trình CNC 14

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo 21

Truong Cao dang Ngoai ngu - Cong nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng- Bán Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất 03

CareerLink's Client - Bắc Ninh

Điều Phối Viên Vận Tải

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Phòng Kế Hoạch

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Máy Tính

Bắc Ninh

Nhân Viên Pháp Chế

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>