16  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Vận hành máy hàn, cắt, tiện, CNC, ZNC, phay 16

Cong ty Co phan Truong Giang Kien Phat - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNC

Bắc Ninh

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNC

Cong ty TNHH HAI AU - Bắc Ninh

Công nhân vận hành ma'y phay CNC

Bắc Ninh

Nhân viên lập trình CNC 22

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CNC Operator / Người điều hành máy CNC

Bắc Ninh

CNC Operator / Người điều hành máy CNC

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành CNC 05

Cong ty TNHH XinDa Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên QLCL (QC) 30

Cong ty co phan INNOTEL - Bắc Ninh

Công nhân phòng máy 14

Cong ty TNHH ST VINA - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn (làm Việc Dưới Xưởng)

Bắc Ninh

Điều Phối Viên Vận Tải

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Phòng Kế Hoạch

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Máy Tính

Bắc Ninh

Nhân Viên Pháp Chế

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng