Việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 40 việc làm  

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thao Tác Máy CNC

Bắc Ninh

Kỹ Sư Vận Lập Trình Gia Công CNC

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành CNC, Máy Cắt Dây, Máy Xung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Bảo Dưỡng Máy CNC Và Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Và Phay Cơ

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Và Đứng Máy CNC (Khuôn Ép Nhựa)

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC và Cơ

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC (YCM Fanuc)

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên gia công kiêm sản xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>