23  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện- CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện- CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận CNC – SAMSUNG SDIV

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay- CNC

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay- CNC

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNc

Bắc Ninh

Nhân viên lập trình và vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH DONG YANG ENG VINA - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong Ty TNHH IMB Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân vận hành ma'y phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Doanh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Ứng Dụng

Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Phòng Kỹ Thuật Gia Công - Nhà Máy Bắc Ninh

Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>