39  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện- CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện- CNC

Bắc Ninh

Tổ Trưởng Sản Xuất Dây Truyền Tiện CNc

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật tiện 03

Cong ty TNHH HODA Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CNC - Operator

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay- CNC

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay- CNC

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Công nhân đứng máy phay CNC 05

Cong ty co phan co khi chinh xac MPV - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Khí Vận Hành Máy Phay Và Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong Ty TNHH IMB Viet Nam - Bắc Ninh

Công Nhân Vân Hành Máy Phay CNc

Bắc Ninh

Nhân viên lập trình máy CNC

Cong ty TNHH Muu Sinh GI - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>