98  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Điều Hành Máy CNc, Nguội, Tiện, Phay, Bào, Cắt

Bắc Ninh

Thợ Tiện - Nguội Tay Nghề Cao

Bắc Ninh

Nhân viên lập trình và vận hành máy CNC

Chi nhanh DNTN san xuat Hoang Nguyen - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành ma'y phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ thuật CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNc Sử Dụng Phần Mềm Nx

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Cnc

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh

CN Vận Hành Máy CNc

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNc

Bắc Ninh

Tư Vấn Viên - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Cơ Khí CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Đứng Máy CNc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNc (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNc (cam)

Bắc Ninh

Thợ Phay CNc, Thợ Nguội

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>