Việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 49 việc làm  

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Bảo Dưỡng Máy CNC Và Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty TNHH MTV che tao khuon mau Kim Thanh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình và vận hành CNC

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành CNC, Máy Cắt Dây, Máy Xung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành CNC Và Máy Phay Cơ

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kĩ Thuật CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC

Bắc Ninh

Công Nhân Đứng Máy CNC

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Và Phay Cơ

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Vận Lập Trình Gia Công CNC

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật Máy CNC (máy Cuốn Coil)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC

Bắc Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tien cnc tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>