54  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN KĨ THUẬT - LẬP TRÌNH MÁY CNC, MCT

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN KĨ THUẬT - LẬP TRÌNH MÁY CNC, MCT

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình Máy CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật CNC (tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Trình CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNC

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành CNC, Máy Cắt Dây, Máy Xung

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy CNC (YCM Fanuc)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>