27  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC, nguội, tiện, phay, bào, cắt

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên cơ khí vận hành máy CNC 23

Cong Ty TNHH IMB Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên lập trình CNC 14

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên điều hành máy CNC 14

Cong ty TNHH Xin Da - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý máy móc thiết bị 29

Cong ty TNHH Newcircuit Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật đứng máy đột dập

Cong ty TNHH V-honest - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý máy móc thiết bị 24

Cong ty TNHH Newcircuit Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật đứng máy đột dập

Cong ty TNHH V-honest - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo 21

Truong Cao dang Ngoai ngu - Cong nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng đào tạo

Truong cao dang Ngoai Ngu - Cong Nghe Viet Nhat - Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng- Bán Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất 03

CareerLink's Client - Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>