27  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kỹ thuật (Máy CNC, tiện, phay)

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy cắt dây, máy phay CNC

Cong ty TNHH Tu dong hoa Thien Vu Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên lập trình kỹ thuật CNC

Cong ty TNHH Tu dong hoa Thien Vu Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng nhóm Bảo dưỡng Hệ thống máy/ Thiết bị CNC

Bắc Ninh - 800 $ một tháng

Công nhân đứng máy Phay CNC

Cong ty TNHH VITECH Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Thợ phay CNC

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Thiết kế lập trình và vận hành máy CNC

Cong ty TNHH HODA VIET NAM - Bắc Ninh

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNC

Bắc Ninh

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay CNC

Cong ty TNHH HAI AU - Bắc Ninh

Công nhân vận hành ma'y phay CNC

Bắc Ninh

Nhân viên lập trình kỹ thuật CNC 25

Cong ty TNHH Tu dong hoa Thien Vu Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật CNC 13

CURIOUS SEIKI Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật CNC 11

CURIOUS SEIKI Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên lập trình CNC (CAM) 02

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình CNC 01

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Ma'y Phay

Cong ty TNHH Hải Au - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics - Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>