1771  

việc làm thuy san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

CTY BAT DONG SAN PHUC THINH - Tp Hồ Chí Minh - 14.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản

CTY BAT DONG SAN PHUC THINH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản

CTY BAT DONG SAN PHUC THINH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Vùng / Nv Kinh Doanh Thuô'c Bvtv, Kỹ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

ID20331] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.200 $ một tháng

ID20331] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh XNK Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Điều Hành Sản Xuất / QC Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC (thủy Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất Giá Công Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng Thúy Sản Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nghiên Cứu Viên Về Vi Điều Khiển Và Kỹ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>