2632  

việc làm thuy san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Đại Diện Thu Mua Thủy Sản Cho Công Ty Nhật

Tp Hồ Chí Minh

QC/ Kỹ Sư Chế Biến Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh - Thú Y Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng Thúy Sản Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Vùng Thuốc Thú Y - Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y - Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC (Thủy hải sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nvkd Thuốc Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Sản Nuôi Tôm Tại Cần Giờ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nghiên Cứu Viên Về Vi Điều Khiển Và Kỹ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Hóa Chất Cho Ngành Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

Bác Sĩ Thú Y, Kĩ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>