2263  

việc làm thuy san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

Cong Ty TNHH Che Bien Nong Hai San Bien Xanh - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

Cong Ty TNHH Che Bien Nong Hai San Bien Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Quality Control Manager (Thủy Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư chăn nuôi thủy hải sản

Cong ty TNHH VietVet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thủy sản

Cong ty TNHH VietVet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN QC (NGÀNH THỰC PHẨM, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing Về Lĩnh Vực Thuốc Thú Y- Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Vi Sinh Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Tp.HCM

CONG TY CO PHAN DAU TU & PHAT TRIEN DAI - Tp Hồ Chí Minh

Đại Diện Kinh Doanh Vi Sinh Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Tp.HCM

CONG TY CO PHAN DAU TU & PHAT TRIEN DAI - Tp Hồ Chí Minh

Đại Diện Kinh Doanh Vi Sinh Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Tp.HCM

CONG TY CO PHAN DAU TU & PHAT TRIEN DAI - Tp Hồ Chí Minh

Đại Diện Kinh Doanh Vi Sinh Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Marketing Về Lĩnh Vực Thuốc Thú Y- Thuỷ Sản

Cong ty TNHH TM Va SX Nam Phuc Thinh. - Tp Hồ Chí Minh

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing Về Lĩnh Vực Thuốc Thú Y- Thuỷ Sản

Cong ty TNHH TM Va SX Nam Phuc Thinh. - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thủy Sản Làm Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Thị Trường (Sản Phẩm Thuốc Thú Y Thủy Hải Sản)

Cong Ty TM XNK Hoang Hiep Phu - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Nhân Viên Giám Sát Vùng (Ngành Thủy Hải Sản)

Cong Ty TM XNK Hoang Hiep Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

05 Bác Sĩ Thú Y/ 05 Kĩ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>