2503  

việc làm thuy san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý sản xuất giá công thủy hải sản

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thủy Sản Khu Vực Miền Tây

CONG TY TNHH TM INNOVET - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Khai Thác - Đánh Bắt Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Khai Thác - Đánh Bắt Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên QC (Thủy Sản)

Cong ty TNHH thuong mai Viet Korea - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

Product Executive - Aquaculture / Chuyên Viên Sản Phẩm - Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Product Executive - Aquaculture / Chuyên viên sản phẩm - Thuỷ sản

Virbac Vietnam Company Limited - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giám Đốc Kinh Doanh (lĩnh Vực Thủy Hải Sản)

Cong Ty TNHH Dau Tu Hoan Chau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh (lĩnh Vực Thủy Hải Sản)

Cong Ty TNHH Dau Tu Hoan Chau - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh (lĩnh Vực Thủy Hải Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng thủy sản

Cong ty Co phan Che bien va Xuat nhap khau - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>