8  

việc làm thuy san tại Kiên Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư thủy lợi (GẤP)

Cong ty CP Dau tu Phat trien Khanh Long - Kiên Giang

Kỹ sư thủy lợi (Cầu, cảng) 29

Cong ty CP Dau tu Phat trien Khanh Long - Kiên Giang

Chỉ huy phó thi công 01

Cong ty co phan xay dung C.E.O - Kiên Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thủ kho kiêm bảo vệ

Cong ty co phan dau tu xay dung GILEXCO - Kiên Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật phụ trách hồ sơ 17

Cong ty co phan dau tu xay dung GILEXCO - Kiên Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ký sư xâu dựng dân dụng và công nghệ 15

Cong ty co phan dau tu xay dung GILEXCO - Kiên Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Kiên Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

Vinh - Rạch Gía - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng