14  

việc làm thuy san tại Kiên Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Mechanical Maintenance Supervisor

Holcim Vietnam - Kiên Giang

Phụ Trách Vật Tư

Kiên Giang

Công nhân lái máy xúc, ủi,lu, ô tô 23

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Kiên Giang

Thủ kho, quản lý kho 17

Cong ty TNHH MTV Tay Nam Xanh - Kiên Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hải Long VN: tuyển 10 NV phát triển thị trường [Kiên Giang, Trà Vinh]

Việt Linh - Kiên Giang - Trà Vinh

Quản lý/ khai thác thị trường 10

Cong ty TNHH MTV Tay Nam Xanh - Kiên Giang

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Cơ

Kiên Giang

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Kiên Giang - Bạc Liêu - 3.800.000₫ một tháng

Hải Long: tuyển 10 NV phát triển thị trường [Kiên Giang, Trà Vinh]

Việt Linh - Kiên Giang - Trà Vinh

Xây dựng - Mechanical Maintenance Supervisor

Holcim Vietnam - Kiên Giang

Nhân Viên Cơ Điện

Kiên Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Kiên Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên (nhà Phân Phối - Khu Vực Kiên Giang)

Kiên Giang

Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên OTC - Khu Vực Kiên Giang

Kiên Giang