14  

việc làm thuy san tại Kiên Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

KCS - Điều Hành Sản Xuất Về Thủy Sản

Kiên Giang - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

SALE BÁN HÀNG THUỐC THỦY SẢN KHU VỰC KIÊN GIANG

CONG TY TNHH TMDV VAT TU NONG NGHIEP MINH HUNG - Kiên Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Khách Sạn

Kiên Giang

Kỹ Sư Giám Sát Hạ Tầng Xây Dựng

Kiên Giang

Kỹ Sư Duy Tu Bảo Dưỡng Điện Nước

Kiên Giang

cán bộ kỹ thuật phụ trách hồ sơ

Cong ty co phan dau tu xay dung GILEXCO - Kiên Giang - 10.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhân sự

Kiên Giang

Nhân viên tư vấn bán hàng

Kiên Giang

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Kiên Giang

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Kiên Giang

NHÂN VIÊN KINH DOANH - TƯ VẤN CHO VAY TIÊU DÙNG

Kiên Giang - An Giang

Nhân viên bếp

Kiên Giang

Nhân viên cứu hộ

Kiên Giang

Nhân viên kiểm soát cổng

Kiên Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

Vinh - Rạch Gía - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng