16  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Nhân viên lái xe - lái máy 18

Cong ty co phan Xay dung Thang Long - Đồng Tháp

Cán bộ kỹ thuật công trình giao thông 18

Cong ty co phan Xay dung Thang Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật - Technician

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật - Technician

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật

Behn Meyer VietNam - Vĩnh Long - Đồng Tháp

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTy TNHH Thie't Bị Cong Nghiẹp GSI Viẹt Nam - Cao Lãnh - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên đăng tin tại nhà

TNHH Giai Phap Thuong Mai Viet cat - Đồng Tháp - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng Đồng Tháp

TNHH Giai Phap Thuong Mai Viet cat - Đồng Tháp - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Đồng Tháp - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Gạo

Cong ty TNHH tu van va tuyen dung Hoan My - Đồng Tháp - 15.000.000₫ một tháng

Trợ lý an ninh 30

Cong ty TNHH Wilmar Agro Viet Nam - Wilmar, AR - Đồng Tháp

Giám đốc nhà máy gạo 28

Cong ty TNHH tu van va tuyen dung Hoan My - Đồng Tháp - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Cargill - Đồng Tháp

Nhân viên kinh doanh

Cao Lãnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng