39  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản, Gia Súc Gia Cầm

Đồng Tháp - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản Cá Da Trơn

Đồng Tháp - Đông Nam Bộ

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng phòng R&D - thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên An Toàn Lao Động

VPDD tai Thanh pho Ho Chi Minh, CONG TY TNHH - Đồng Tháp

Điều Hành Sản Xuất

Đồng Tháp

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Tháp

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân Viên Pháp Lý

Đồng Tháp

6 Thống Kê, 3 Điều Hành, 6 QC

Đồng Tháp

Tuyển Nhân Viên QC Quản Ly' Châ't Lượng

Đồng Tháp

Nhân Viên KCS

Đồng Tháp

trang:     1 | 2    >>