36  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản, Gia Súc Gia Cầm

Đồng Tháp - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng phòng R&D - thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Đồng Tháp

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Kỹ Sư Sản Xuâ't / Production Engineers

Tieng Viet - Đồng Tháp

Giám Đốc Chi Nhánh

Đồng Tháp

Nhân Viên IT

Tieng Viet - Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Đồng Tháp

Nhân Viên Kinh Doanh

Đồng Tháp

Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - Đồng Tháp

Nhân Viên Kinh Doanh

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Đồng Tháp

trang:     1 | 2    >>