10  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

nhân viên kinh doanh thuốc thú y- thủy sản

Đồng Tháp - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy - Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp

Nhân Viên Vận Hành Máy - Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng phòng kỹ thuật

Đồng Tháp

Nhân Viên Marketing/anh Văn Thương Mai

Đồng Tháp - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing/anh Văn Thương Mai

TNHH TS PHAT TIEN - Đồng Tháp - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Usfeed: tuyển 10 NV, 02 KTTT, 04 giám sát KV, phó GĐKD

Việt Linh - Đồng Tháp

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTY TNHH THIE'T BỊ CONG NGHIẸP GSI VIẸT NAM - Cao Lãnh

Quản Lý Bảo Dưỡng

Cao Lãnh - Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing / Kinh Doanh

Đồng Tháp - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng