15  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Trưởng phòng R&D - thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên An Toàn Lao Động

VPDD tai Thanh pho Ho Chi Minh, CONG TY TNHH - Đồng Tháp

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Kinh doanh - [Pepsi] Nhân Viên Kinh Doanh_ Đồng Tháp (Cao Lãnh, Tam Nông)

CONG TY TNHH ACACY - Cao Lãnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

Nhân Viên Pháp Lý

Đồng Tháp

Giám Sát Bảo Trì

Đồng Tháp

Supervisor

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đồng Tháp - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Supervisor

Đồng Tháp

Nhân Viên Pháp Lý

Đồng Tháp

Giám Sát Bảo Trì

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đồng Tháp - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng