19  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Cong Ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Đồng Tháp

Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

Đồng Tháp

Nhân Viên QC

Cong Ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân viên kinh doanh kênh sỉ

Cần Thơ - Đồng Tháp - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

QA Specialist

HR Strategy - Đồng Tháp - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CTY TNHH Nhua Mien Tay - Đồng Tháp

Nhân viên thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi

Đồng Tháp

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

Kỹ sư xây dựng cầu đường 27

Cong ty CP Xay dung Thang Long - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Đồng Tháp

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

QA Specialist

HR Strategy - Đồng Tháp - 10.000.000₫ một tháng

QA Specialist

Đồng Tháp - 1.000 $ một tháng

QA Specialist

Đồng Tháp - 800-1.000 $ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Sa Đéc - Đồng Tháp

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đồng Tháp

Cửa Hàng Trưởng (Làm Việc Tại Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cao Lãnh