10  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thư Ký Phòng Kỹ Thuật Thủy Sản 04

Cong ty TNHH GUYOMARC'H-VN - Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm

Đồng Tháp

Nhân viên vận hành máy

Cong ty TNHH San xuat - thuong mai nang luong - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật

Behn Meyer VietNam - Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Cargill - Đồng Tháp

Nhân viên kinh doanh

Cao Lãnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý trang trại nuôi

Đồng Tháp