12  

việc làm thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất Tại Cao Lãnh

Cao Lãnh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cao Lãnh

Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Lãnh

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên Tại Đồng Tháp

CONG TY TNHH TUE LINH - Đồng Tháp

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Đồng Tháp

Đồng Tháp

NHÂN VIÊN QC

Đồng Tháp

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

Cong Ty TNHH Huynh Gia Huynh De - Đồng Tháp

Trình Dược Viên Tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi (nam)

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Vinh Hoan - Đồng Tháp - 5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Quản Lý Kho (Làm Việc Ở Đồng Tháp)

Cong ty TNHH GUYOMARC'H-VN - Đồng Tháp

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Vinh Hoan - Đồng Tháp - 5.000.000₫ một tháng