3675  

việc làm thuy san tại Đông Nam Bộ

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Qc Chế Biến Thủy Sản

Chi nhanh DNTT Trung Son- Xuong che bien Hai San - Vũng Tàu

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản

CONG TY TNHH TMDV KHACH SAN HANA TRINH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng sản xuất thủy sản cho nhà máy Đồng Nai

Tieng Viet - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Khẩu Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Khẩu Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng Thúy Sản Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC (Thủy Hải Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Việt Úc: tuyển 20 nhân viên thị trường chuyên ngành thủy sản

Việt Linh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Sản Xuất Thủy Sản (Đồng Nai)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Sản Xuất (Thủy sản)

Đồng Nai

Nhân Viên QC (Thủy Hải Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC (Thủy Hải Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC (Thủy Hải Sản)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH THUỶ SẢN

Bình Dương - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản (tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Hóa Chất Cho Ngành Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>