2913  

việc làm thuy san tại Đông Nam Bộ

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Cong ty TNHH Giong Thuy San Viet Tien NT - Ninh Thuận

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Cong ty TNHH Giong Thuy San Viet Tien NT - Ninh Thuận

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Cong ty TNHH Giong Thuy San Viet Tien NT - Ninh Thuận

Quản lý sản xuất giá công thủy hải sản

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thủy Sản Khu Vực Miền Tây

CONG TY TNHH TM INNOVET - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC (Thủy Sản)

Cong ty TNHH thuong mai Viet Korea - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản Cá Da Trơn

Đồng Tháp - Đông Nam Bộ

Lao Động Phổ Thông Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Product Executive - Aquaculture / Chuyên Viên Sản Phẩm - Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-10.000.000₫ một tháng

Product Executive - Aquaculture / Chuyên viên sản phẩm - Thuỷ sản

Virbac Vietnam Company Limited - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh (lĩnh Vực Thủy Hải Sản)

Cong Ty TNHH Dau Tu Hoan Chau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giám Đốc Kinh Doanh (lĩnh Vực Thủy Hải Sản)

Cong Ty TNHH Dau Tu Hoan Chau - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh (lĩnh Vực Thủy Hải Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>