122  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi (Gia Súc/ Gia Cầm/ Thủy Sản)

Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi (Gia Súc/ Gia Cầm/ Thủy Sản)

Cong Ty CP Thuc An Chan Nuoi Spotlight - Biên Hòa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Quản Lý Dự Án Cảng Thủy Nội Địa

Biên Hòa

Quản Lý Dự Án Cảng Thủy Nội Địa

Biên Hòa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Tài Xế Xe Tải ( Bằng C )

DNTN TM SX Vi Van - Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Xuất Khẩu

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai

Nhân Viên Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P.Viet Nam -Nha May - Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P.Viet Nam -Nha May - Biên Hòa

TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÀNH CƠ KHÍ

CONG TY CO PHAN CHAN NUOI C.P. VIET NAM - Biên Hòa

Nhân viên Kinh Doanh Phân Phối sản phẩm SONY

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trường Sản Xuất

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P.Viet Nam -Nha May - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Dự Án (động Cơ & Máy Phát Điện)

Cong Ty Phu Thai Cat - Biên Hòa

Nhân Viên Vận Hành Tuabin/ Máy Phát Điện, sửa chữa điện

Cong Ty TNHH MTV Nha may San xuat Con Tung - Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Môi Trường

Cong Ty TNHH MTV Nha may San xuat Con Tung - Đồng Nai

Nhân Viên Tự Động Hóa

Cong Ty TNHH MTV Nha may San xuat Con Tung - Đồng Nai

Nhân Viên Cơ khí

Cong Ty TNHH MTV Nha may San xuat Con Tung - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>