222  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi (Gia Súc/ Gia Cầm/ Thủy Sản)

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi (Gia Súc/ Gia Cầm/ Thủy Sản)

Cong Ty CP Thuc An Chan Nuoi Spotlight - Biên Hòa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong ty TNHH Harvest - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

TUYỂN THẠC SỸ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - LÀM VIỆC TẠI PHÒNG LAB

CONG TY CO PHAN CHAN NUOI C.P. VIET NAM - Biên Hòa

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Tổ trưởng sản xuất 10

Cong ty co phan chan nuoi C.P. Viet Nam - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Điều Hành

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Iso

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Máy Phát Điện

Phu Thai Cat - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Động Cơ (hàng Hải)

Cong Ty TNHH Cong Nghiep Phu Thai - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kỹ Thuật - Sản Xuất

Biên Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>