241  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi (Gia Súc/ Gia Cầm/ Thủy Sản)

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi (Gia Súc/ Gia Cầm/ Thủy Sản)

Cong Ty CP Thuc An Chan Nuoi Spotlight - Biên Hòa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong ty TNHH Harvest - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Quản Lý Dự Án Cảng Thủy Nội Địa

Biên Hòa

Quản Lý Dự Án Cảng Thủy Nội Địa

Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Động Cơ (hàng Hải)

Cong Ty TNHH Cong Nghiep Phu Thai - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Phối Sản Xuất

Đồng Nai

Giám Sát Sản Xuất

Biên Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kỹ Thuật - Sản Xuất

Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Woosung Viet Nam - Đồng Nai

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Woosung Viet Nam - Đồng Nai

Trưởng ca sản xuất 06

Cong ty Co phan L-A - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>