248  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản / Sales Manager ( for Aqua Shrimp )

Biên Hòa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong ty TNHH Harvest - Đồng Nai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Thi Công - Công Trình Thủy (Làm Tại Đồng Nai)

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Đồng Nai

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Báo Cáo Sản Xuất

Biên Hòa

Tổ Trưởng Sản Xuất

Vinh - Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Biên Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Sản Xuất / Thư Ký

Vinh - Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất Tập Sự

Biên Hòa

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Vinh - Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Biên Hòa - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Phát Triển Sản Phẩm

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Cán Bộ Dự Bị)

Đồng Nai

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM

CONG TY CO PHAN CHAN NUOI C.P. VIET NAM - Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai

Chuyền Trưởng Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>