117  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Bán Hàng ( Thức Ăn Thủy Sản )

Biên Hòa

Giám Đốc Bán Hàng (thức ăn thủy sản)

Biên Hòa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Bán Vé - Biên Hòa

Cong Ty Co Phan Van Tai Va Dich Vu Du - Biên Hòa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Giao Hàng

CONG TY TNHH LAM GIA NGUYEN - Đồng Nai - Bình Dương - 6.500.000₫ một tháng

【生産管理マネージャー者募集】TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Quản lý sản xuất

Đồng Nai

Giám Sát Sản Xuất

Đồng Nai

Nhân Viên Sản Xuất Emulsion

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất

Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất (Nam)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Thuc pham NFC - Đồng Nai

Nhân viên thu mua nông sản 03

Cong ty TNHH Thuc pham NFC - Đồng Nai

Nhân viên thu mua nông sản

Cong ty TNHH Thuc pham NFC - Đồng Nai

Cán Bộ Quản Lý và Điều Hành Sản Xuất

Nic Group - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>