91  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Chế Biến Thủy Hải Sản

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Trang Trại Thủy Sản

Đồng Nai

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Xe Tải, Bằng Dấu C

Cong ty TNHH Hoa Chat Thanh Thinh - Biên Hòa

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Thủy

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Biên Hòa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kế Toán Dự Án

Cong ty Co phan Dau tu Long Thuan - Đồng Nai

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chuyên Viên Tổ Chức Hành Chính

Cty TNHH Xay Dung Cong Trinh hung Vuong - Đồng Nai - Bình Phước

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Điều Hành Vận Tải

CONG TY TM DV VAN CHUYEN DANH NGAN - Đồng Nai - Thanh Hóa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ An Toàn Lao Động

Cty TNHH Xay Dung Cong Trinh hung Vuong - Đồng Nai - Bình Phước

Tổ Trưởng Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Sản Xuất Lương 4 Triệu - 5 Triệu

CONG TY TNHH HAYAMIZU VIET NAM - Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên

CONG TY TNHH HAYAMIZU VIET NAM - Đồng Nai

Nhân Viên Sản Xuất

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Sản Xuất

CONG TY TNHH HAYAMIZU VIET NAM - Đồng Nai

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Trang Phục Nội Y Tại Đồng Nai

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Công Nhân Sản Xuất - Thời Vụ 3 Tháng

Đồng Nai - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT PHÒNG GIA VỊ LỎNG

Đồng Nai

Nhân Viên QA

Đồng Nai

Kỹ Sư Công Nghiệp - Industrial Engineer

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>