105  

việc làm thuy san tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Giao Hàng

CONG TY TNHH LAM GIA NGUYEN - Đồng Nai - Bình Dương - 6.500.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên ~ Trưởng Nhóm Sản Xuất (tiếng Nhật)

Đồng Nai

Cán Bộ Quản Lý và Điều Hành Sản Xuất

Nic Group - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất

Đồng Nai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

GreenFeed - Đồng Nai

【商品開発課長募集】TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Product Support Coordinator

Phu Thai Industries Company Ltd. - Đồng Nai

【商品開発者募集】TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu, ra rập 14

Cong ty trach nhiem huu han Tuan Thuy - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế mẫu, ra rập

Cong ty trach nhiem huu han Tuan Thuy - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>