123  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kinh doanh - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỶ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh và kỹ sư thủy sản (Chỉ tuyển Nam)

Cần Thơ - Hòa Bình - 5.000.000₫ một tháng

Quản lý thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

Nhân viên thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản lý thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

Nhân viên thu mua thủy, hải sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thuỷ sản

Cong ty TNHH Viet Thang Loi - Cần Thơ

Kỹ sư thuỷ sản

Cong ty TNHH Viet Thang Loi - Cần Thơ

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN THỦY SẢN

Cần Thơ - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Trại

Cong ty TNHH MTV dau tu thuy san Vuong Hai - Cần Thơ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lí Trại

Cong ty TNHH MTV dau tu thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 3.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>