127  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY SẢN

CONG TY TNHH SX-TM GIONG THUY SAN HUY PHU - Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

nhân viên kinh doanh chuyên ngành thuỷ sản

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, kỹ sư công nghệ sinh học

Cần Thơ

Nhân viên kinh doanh và kỹ sư thủy sản

Cần Thơ - Hòa Bình - 5.000.000₫ một tháng

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CONG TY CO PHAN CONG NGHE XANH 3N - Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

Nhân viên thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản lý thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

Nhân viên thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua thủy, hải sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật, Thợ Máy

Cong ty Co phan VAN TAI VA Dich vu DU - Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất bột cá

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất Khu Vực Thành Phẩm Và Bán Thành Phẩm: 2 Người (nam)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KCS

CONG TY TNHH XNK THUY SAN THIEN MA - Cần Thơ - 3.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>