61  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản 22

Cong ty co phan dau tu xuat nhap khau Viet - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường thuốc/ vi sinh nuôi trồng thủy sản

CONG TY CO PHAN DAU TU XUAT NHAP KHAU VIET - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Cần Thơ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ Phòng Kế Hoạch

Cong ty TNHH XD TM The Toan - Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Cong ty TNHH XD TM The Toan - Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Sản Xuất

Cần Thơ

Cộng tác viên đăng tin quảng cáo sản phẩm

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Đại diện thương mại

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Chuyên Viên Marketing

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Và Sữa Chữa

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn Khách Hàng

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ - 20.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Xuan Loi - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp 30

Cong ty co phan Gentraco - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kho

CTY TNHH Nhua Mien Tay - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trường Sinh: tuyển 05 nam NV PTTT

Việt Linh - Cần Thơ - 5.000.000₫ một tháng

Kế toán nội bộ - hành chánh nhân sự

Cong Ty TNHH SX TM Lasan - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Tại Cần Thơ

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>