46  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH Nhua Mien Tay - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí

Cong Ty TNHH Nhua Mien Tay - Cần Thơ

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ

Kế Toán Công Trường

Cần Thơ

Tuyển Quản Lý Khu Vực Cần Thơ

Cần Thơ - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sales & Marketing

Cần Thơ

Nhân Viên Sales & Marketing

Cần Thơ

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Cần Thơ

GIÁM SÁT VIÊN KHU VỰC NHẬN NGUYÊN LIỆU

Cần Thơ

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG/ NVKD (SL 03)

Cần Thơ - Hậu Giang

Kinh doanh - Trình Dược Viên Miền Tây

CONG TY TNHH DAT PHU LOI - Cần Thơ - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cần Thơ

Việc Làm Bán Thời Gian - 10Tr/Th

Sang Tao Viet - Cần Thơ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

AlPha: tuyển 10 NV phòng lab, 10 NVKT

Việt Linh - Cần Thơ

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cần Thơ

Việc Làm Bán Thời Gian - Lương Cao

TNHH SANG TAO VIET - Cần Thơ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

nhân viên kinh doanh

Cần Thơ - An Giang

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho

Cong Ty Co Phan TMDV Dai Khanh - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>