Việc làm thuy san tại Cần Thơ

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 70 việc làm  

Nhật Hùng: tuyển gấp nhân viên kinh doanh, phòng lab và CTV thuốc thủy sản

Việt Linh - Cần Thơ

Quản Lý Thu Mua Thủy Sản, Nông Sản

Cần Thơ

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

Nhân Viên Thu Mua Thủy Sản - Cá

Cần Thơ

Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Thú y

Cần Thơ

Kiểm Nghiệm Viên Bệnh Thủy Sản

Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY CO PHAN THUC AN A NO VA - Cần Thơ - Đồng Tháp - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

pepsico-cần Thơ] Nhân Viên Kinh Doanh (thị Trường) Tại Quận Ô Môn, Bình Thủy

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Biên Tập Và Sản Xuất Chương Trình

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH

Cần Thơ

Quản Lý Sản Xuất

Cần Thơ

Quản Lý Sản Xuất

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất Khu Vực Thành Phẩm Và Bán Thành Phẩm: 2 Người (nam)

Cần Thơ

Nhân Viên Thu Mua Nông Sản

Cần Thơ

Nhân Viên Sản Xuất

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Cần Thơ

Trưởng Phòng Biên Tập Sản Xuất Chương Trình

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất

Cần Thơ

Nhân Viên Sản Xuất Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thuy san tại Cần Thơ
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>