141  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

NV kinh doanh thuốc BVTV, Phân bón và Thuốc Thủy sản

Cần Thơ

NV kinh doanh thuốc BVTV, Phân bón và Thuốc Thủy sản

Cần Thơ

KỶ SƯ THỦY SẢN, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cần Thơ

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế

Cong Ty Co Phan TMDV Dai Khanh - Cần Thơ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật, Thợ Máy

Cong ty Co phan VAN TAI VA Dich vu DU - Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

cần thợ phụ hồ láng sân nhà

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất Khu Vực Thành Phẩm Và Bán Thành Phẩm: 2 Người (nam)

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất

Cần Thơ

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Nhân Sự

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San Thuan Hai - Cần Thơ - 3.800.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MTV Giong Thuy San THUAN HAI - Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

cong ty tnhh mtv giong thuy san xuan loi - Cần Thơ - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Cafe, Quán Ăn

Cần Thơ - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - GIÁM ĐỐC KHU VỰC- NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài Xế

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>