183  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản 18

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong Ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC THỦY HẢI SẢN (NAM)

Cần Thơ

Nhân viên chăm sóc hàng hóa thủy hải sản

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỶ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cần Thơ

Kỹ sư thuỷ sản

Cong ty TNHH Viet Thang Loi - Cần Thơ

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Cần Thơ

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Cần Thơ

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

ASTA-TAG GROUP - Cần Thơ - Bo Thong, Chon Buri

Kỹ sư thuỷ sản

Cần Thơ

Kỹ sư thuỷ sản

Cần Thơ

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Trại

Cong ty TNHH MTV dau tu thuy san Vuong Hai - Cần Thơ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lí Trại

Cong ty TNHH MTV dau tu thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất bột cá

Cần Thơ

Nhân viên thu mua nông sản

Cần Thơ

Nhân viên thu mua nông sản

Cong ty TNHH SX TM DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

Nhân Viên Thu Mua Nông Sản

Cần Thơ

Trợ lý sản xuất - Processing Assistant

Cần Thơ

Chuyên viên Kinh doanh bất động sản

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>