81  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thu Mua Thủy, Hải Sản

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Cần Thơ

Nhân Viên Thu Mua Thủy Sản - Cá

Cần Thơ

Quản Lý Thu Mua Thủy Sản, Nông Sản

Cần Thơ

Nhân Viên Thu Mua Thủy Sản - Cá

Cần Thơ

Kỹ Sư Thuỷ Sản

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất Khu Vực Thành Phẩm Và Bán Thành Phẩm: 2 Người (nam)

Cần Thơ

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Cần Thơ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Bế Giấy

Cty TNHH Nhua Trung Nghia - Cần Thơ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ In Máy Offset 5 Màu

Cty TNHH Nhua Trung Nghia - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông (công nhân sản xuất)

CONG TY TNHH NHUA MIEN TAY - Cần Thơ

công nhân sản xuất

Anh Tuan - Cần Thơ

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (bianfishco_pgđsx)

Cần Thơ

Nam Nhân Viên Kinh Doanh (kv Tây Nam Bộ)

CONG TY TNHH KY THUAT DAT - Cần Thơ

Nam Nhân Viên Kinh Doanh (kv Tây Nam Bộ)

CONG TY TNHH KY THUAT DAT - Cần Thơ

Nhân Viên Bán Hàng Tại Thốt Nốt

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trưng Bày

Cần Thơ

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động - Cần Thơ - Tiếng Anh

CONG TY TNHH AN TOAN LAO DONG DAI AN - Cần Thơ - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>