155  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

KỶ SƯ THỦY SẢN, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cần Thơ

nhân viên kinh doanh chuyên ngành thuỷ sản

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, kỹ sư công nghệ sinh học

Cần Thơ

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật, Thợ Máy

Cong ty Co phan VAN TAI VA Dich vu DU - Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

cần thợ phụ hồ láng sân nhà

Cần Thơ

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất bột cá

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất Khu Vực Thành Phẩm Và Bán Thành Phẩm: 2 Người (nam)

Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

cong ty tnhh mtv giong thuy san xuan loi - Cần Thơ - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khu Vực

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 500-700 $ một tháng

Giám Đốc Khu Vực

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 700-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cần Thơ - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MTV Thuy San Van Thinh - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>