Việc làm thuy san tại Cần Thơ

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 62 việc làm  

Nhân Viên Thu Mua Thủy, Hải Sản

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Thu Mua Thủy Sản, Nông Sản

Cần Thơ

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

Quản lý nhà máy thuỷ sản - kiêm chất lượng kỹ thuật

Cần Thơ - 800-1.200 $ một tháng

Quản lý nhà máy thuỷ sản - kiêm chất lượng kỹ thuật

Cần Thơ

Kỹ Sư Thuỷ Sản

Cần Thơ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Head Office - Quản Lý Chung Kiêm Sales

Cong ty Co phan Nguyen Ngoc Logistics - Cần Thơ - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà máy thuỷ sản - kiêm chất lượng kỹ thuật

Cần Thơ

Kỹ Sư Bán Hàng Vi Sinh Thủy Sản Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Nhân Viên Sản Xuất

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Thực phẩm/DV ăn uống - Điều Hành Sản Xuất

CTY TNHH MTV HUNG PHUC - Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Nông Sản

Cần Thơ

Quản Đốc Sản Xuất

Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Hành Sản Xuất

CTY TNHH MTV HUNG PHUC - Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh, giao nhận sản phẩm

Cần Thơ

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Cần Thơ

Quản Lý Sản Xuất

Cần Thơ

Trưởng Phòng Biên Tập Và Sản Xuất Chương Trình

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Biên Tập Sản Xuất Chương Trình

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thuy san tại Cần Thơ
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>