159  

việc làm thuy san tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên kỹ thuật thủy sản

CONG TY TNHH SX-TM GIONG THUY SAN HUY PHU - Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY SẢN

CONG TY TNHH SX-TM GIONG THUY SAN HUY PHU - Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

KỶ SƯ THỦY SẢN, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Cần Thơ

nhân viên kinh doanh chuyên ngành thuỷ sản

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, kỹ sư công nghệ sinh học

Cần Thơ

Aquaculture Project Leader (quản Lý Dự Án Nuôi Trồng Thủy Sản)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CONG TY CO PHAN CONG NGHE XANH 3N - Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

Nhân viên thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản lý thu mua thủy sản, nông sản

Cong ty TNHH SX- TM-DV Nhat Tam Phat - Cần Thơ

SALES MANAGER /NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG , THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật, Thợ Máy

Cong ty Co phan VAN TAI VA Dich vu DU - Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

cần thợ phụ hồ láng sân nhà

Cần Thơ

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất bột cá

Cần Thơ

Điều Hành Sản Xuất

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>