17  

việc làm thuy san tại An Giang

  
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỷ Thuật (Chuyên Ngành Thủy Sản)

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản Miền Tây (gấp)

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thuỷ Sản - Khu Vực Miền Tây

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

02 Giám Đốc KD Vùng Thức ăn Thủy Sản Khu Vực Đbscl

An Giang

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Cán Bộ-Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ-Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kiến Trúc Sư

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thương Mại

An Giang

Việc làm ] Biên phiên dịch kiêm hành chính

An Giang - 500-700 $ một tháng

Việc làm ] Kỹ sư điện tự động hóa

An Giang - 250-300 $ một tháng

Luật/Pháp lý - An Giang - Chuyên Viên Pháp Lý

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - An Giang

Luật/Pháp lý - An Giang - Trưởng Nhóm Pháp Lý

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

An Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng