15  

việc làm thuy san tại An Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV GIAO HÀNG LONG XUYÊN, TÂN CHÂU, CÀ MAU

Cà Mau - Long Xuyên - 4.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng 02

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUONG AN - An Giang

Kế Toán Trưởng

An Giang

Nhân Viên Pháp Lý Thương Mại Quốc Tế

An Giang

Nhân Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

An Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

An Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sales

An Giang

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

An Giang - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Quảng Bá

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

An Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

An Giang

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thủ Kho Tại Long Xuyên

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Long Xuyên

Nhân viên kế toán

Cong ty TNHH MTV CBTS Hoang Long - An Giang