11  

việc làm thuy san tại An Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản 22

Cong ty thuoc thu y napha - An Giang

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Giao Hàng

CTY TNHH CO DIEN LANH VA XD AN PHAT - Long Xuyên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe Tải

CTY TNHH CO DIEN LANH VA XD AN PHAT - Long Xuyên

Quản Lý Sản Xuất

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

An Giang

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý Thương Mại Quốc Tế

Cong Ty Co Phan Bao Ve Thuc Vat An Giang - An Giang

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp

Cong Ty Co Phan Bao Ve Thuc Vat An Giang - An Giang

Nhân Viên Pháp Lý Thương Mại Quốc Tế

An Giang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

An Giang - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

An Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng