52  

việc làm thuy san tại An Giang

  
Các tìm kiếm gần nhất

NV kinh doanh thuốc BVTV, Phân bón và Thuốc Thủy sản 10

An Giang

NV kinh doanh thuốc BVTV, Phân bón và Thuốc Thủy sản 07

An Giang

Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

Long Xuyên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua nông sản

An Giang

Nhân viên thu mua nông sản

An Giang

Nhân viên thu mua nông sản

An Giang

Nhân viên thu mua nông sản

An Giang

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng, Phó Phòng Kinh Doanh

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Thuan - An Giang

Nhân Viên Cơ Khí, Hàn Cắt, Tiện

An Giang

Nhân Viên Sale Qua Điện Thoại

Long Xuyên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

An Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Long Xuyên, An Giang 17

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Long Xuyên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Long Xuyên, An Giang

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

An Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên An Giang (Châu Đốc)

An Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Long Xuyên, An Giang 10

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Long Xuyên

Phó Phòng Kỹ Thuật Fpt An Giang

An Giang

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Long Xuyên, An Giang

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng Tiêu Dùng

An Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>