10547  

việc làm thuy san

  

Kinh doanh - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nuôi trồng thủy sản 16

Cong ty TNHH Thuy San Phu Dien - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nuôi trồng thủy sản 30

Cong ty TNHH Thuy San Phu Dien - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỶ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va San Xuat Vien - Việt Nam

Kỹ sư thủy sản 19

Cong ty CP XNK The gioi Hai San - Hà Nội

Kỹ sư thủy sản

Cong ty CP XNK The gioi Hai San - Hà Nội

Kỹ sư thủy sản

Cong ty CP XNK The gioi Hai San - Hà Nội

Kỹ sư thủy sản

Cong ty CP XNK The gioi Hai San - Hà Nội

Kỹ sư thủy sản

Cong ty CP XNK The gioi Hai San - Hà Nội

Quản Lý Trại Cá (Thuỷ Hải Sản)

Cong ty TNHH Trai Nuoi Ca Sai-Pac - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Trại Cá (Thuỷ Hải Sản)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trại Cá (Thuỷ Hải Sản)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 20.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC (Thủy Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên QC (Thủy Sản) 21

Cong ty TNHH thuong mai Viet Korea - Tp Hồ Chí Minh - Hàn Quốc

Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Hà Nội

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản 11

Cong ty Co Phan Akikoi - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>