13287  

việc làm thuy loi

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà

CONG TY CP DV BAO VE THANG LOI - THANG - Hà Nội - 3.600.000-8.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà

CONG TY CP DV BAO VE THANG LOI - MIEN - Hà Nội - 3.600.000-8.000.000₫ một tháng

Chủ nhiệm thiết kế công trình thủy lợi 27

Cong ty co phan tu van xay dung Y Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Ban Thủy lợi 26

Cong ty TNHH Xay Dung - Dien - Nuoc Thien - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác thuỷ lợi 26

Cong ty CP Dau tu Bat dong san va Khoang - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Giao Hàng

Cong ty Co phan TM - DV Cong nghe So - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Công Trình Thủy Lợi

Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Quản Lý Trạm Trộn

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội - Thụy Điển

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ Quản Lý Vật Tư

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Ban Ban, QLD - Hà Nội

Kỹ Sư Công Trình Thủy Lợi

Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng, Thủy Lợi

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Đội Trưởng Đội Thi Công

Cong ty Co phan Xay dung va Lap dat Vien - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội - Thụy Điển

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Lợi, Giao Thông

Hà Nội

Thợ Lái Máy Xúc Làm Thủy Lợi

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ Lái Máy Xúc Làm Thủy Lợi

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước, Pccc

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Kỹ sư thủy lợi 04

Cong ty CP Dau tu Phat trien Khanh Long - Kiên Giang

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>