5410  

việc làm thuoc thu y tuyen dung

  

Tuyển Dụng Biên Tập Viên Báo Thuốc Với Sức Khỏe

Hà Nội

Tuyển Dụng Phóng Viên, NVkd Báo Thuốc Với Sức Khỏe

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Cong ty Thuoc thu y Toan Thang - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

Cong ty co phan quoc te Thu Y Vang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

Cong ty co phan quoc te Thu Y Vang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

CTY TNHH KY THUAT DINH DUONG THU Y THUY SAN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng thuốc thú y

Cong ty co phan thu y Xanh Viet Nam - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng thuốc thú y

Cong ty co phan thu y Xanh Viet Nam - Việt Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

CONG TY CO PHAN QUOC TE THU Y VANG - Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

CONG TY CO PHAN QUOC TE THU Y VANG - Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nam Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y - Thủy Sản

Cong Ty TNHH Thuong Mai ThuocThu Y Minh Thuan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y

Cong ty Kahumate Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bán hàng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y

Cong ty Kahumate Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh - thuốc thú y

CONG TY TNHH CONG NGHE NANO HOP NHAT APA - Long An - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - thị trường thuốc thú y

CONG TY TNHH CONG NGHE NANO HOP NHAT APA - Cà Mau

Cán bộ kỹ thuật thị trường thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

S Lotus Co.,Ltd - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

Hà Tĩnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

S Lotus Co.,Ltd - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

S Lotus Co.,Ltd - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật thị trường thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y

S Lotus Co.,Ltd - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>