3681  

việc làm thuoc bao ve thuc vat

  

Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty CP Cong Nghe Cao Thuoc BVTV USA - Đồng Bằng Sông Cửu Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

CONG TY CO PHAN NICOTEX HA NOI - Hà Nội

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Làm Việc Tại Campuchia

Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật

Cong ty TNHH Viet Nong A - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật

Hà Nội

Kỹ Sư Bảo Vệ Thực Vật

Đồng Nai

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Báo Giá

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Tổ Trưởng Bộ Phận Tươi Sống - Ngành Hàng Thực Phẩm

TRUNG TAM THUONG MAI SATRA PHAM HUNG - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phòng Bảo Dưỡng (Mã: Ma-ne15 )

Cong Ty TNHH DENSO Viet Nam - Hà Nội

Kho vận/Vật tư - Kế Toán Kho Bảo Hành

VASCARA GROUP - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Bảo Hành

VASCARA GROUP - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>