3009  

việc làm thuoc bao ve thuc vat

  

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

CONG TY CO PHAN NICOTEX HA NOI - Hà Nội

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Làm Việc Tại Campuchia

Hà Nội

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Thanh - Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Đông Nam Bộ

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Bảo Vệ Thực Vật

Đồng Nai

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Thuốc Bvtv

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Thanh - Vinh

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Báo Giá

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Tổ Trưởng Bộ Phận Tươi Sống - Ngành Hàng Thực Phẩm

TRUNG TAM THUONG MAI SATRA PHAM HUNG - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Bảo Hành

VASCARA GROUP - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Kế Toán Kho Bảo Hành

VASCARA GROUP - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Fptshop - Thư Ký Phòng Bảo Hành

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>