2697  

việc làm thuoc bao ve thuc vat

  

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Và Bán Hàng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật ( 2 vị trí)

Bình Phước

Phó Giám Đốc Nhà Máy (Sản Xuất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Nhà Máy (Sản Xuất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Nhà Máy (Sản Xuất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật ( 2 vị trí)

Bình Phước

Tuyển Gấp Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật ( 2 vị trí)

Bình Phước

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Công Ty Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất (Thuốc Bảo vệ thực vật)

Long An

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Công Ty Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Cong Ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Việt Nam

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất (Thuốc Bảo vệ thực vật)

Cong Ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Việt Nam

nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Thanh Hóa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật 20

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han ADC - An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han ADC - Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tây Nguyên - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tây Nguyên - Đồng Bằng Sông Cửu Long

trang:     1 | 2 | 3    >>