11700  

việc làm thuc an thuy san

  

Kinh doanh - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH HARVEST - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong Ty TNHH Uni-President Viet Nam - Việt Nam

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong ty TNHH Tongwei VN - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nv Nghiên Cứu Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật thuốc và thức ăn thủy sản

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Tây Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cargill Vietnam - An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Bình Dương

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản

Cong ty TNHH MTV Dau tu Thuy san Vuong Hai - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nuôi trồng thủy sản 16

Cong ty TNHH Thuy San Phu Dien - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nuôi trồng thủy sản 30

Cong ty TNHH Thuy San Phu Dien - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỶ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua ( Thuỷ Sản)

CONG TY TNHH THUC PHAM QUOC TE K &H - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>