12230  

việc làm thuc an thuy san

  

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản

Cong Ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chế biến thực phẩm - Thủy sản 18

Cong ty TNHH MTV Hung Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nv Nghiên Cứu Thức Ăn Thủy Sản

CONG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM - Bình Dương

Nv Nghiên Cứu Thức Ăn Thủy Sản

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong Ty TNHH Uni - President Viet Nam - Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật thuốc và thức ăn thủy sản

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Tây Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật thuốc và thức ăn thủy sản

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Tây Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong Ty TNHH Uni-President Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cargill Vietnam - An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Nghiên Liệu Thức ăn Chăn Nuôi Gia Súc Và Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Nghiên Liệu Thức ăn Chăn Nuôi Gia Súc Và Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

An Giang

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kcs Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu ( Gấp )

Cong ty TNHH Thong Thuan - Ninh Thuận

Nhân viên nghiên cứu thức ăn thủy sản

Cong Ty TNHH Uni-President Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên nghiên cứu thức ăn thủy sản

Cong Ty TNHH Uni-President Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Nghiên Liệu Thức ăn Chăn Nuôi Gia Súc Và Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Nghiên Liệu Thức ăn Chăn Nuôi Gia Súc Và Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>