9907  

việc làm thuc an thuy san

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Thủy Sản

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Hoá Chất Ngành Thức ăn Chăn Nuôi Và Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản Miền Tây (gấp)

Biên Hòa

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Đồng Nai

Nhân Viên Nghiên Cứu Thức ăn Thủy Sản

Bình Dương

Giám Đốc Thức ăn Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Việt Nam

Giám Sát Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

Việt Nam

Nhân Viên Nghiên Cứu Thức ăn Thủy Sản

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Tiền Giang - Bình Dương

Nhân Viên Nghiên Cứu Thức Ăn Thủy Sản

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Thủy Sản

Cong Ty TNHH Uni - President Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Nghiên Cứu Thức Ăn Thủy Sản

Cong Ty TNHH Uni - President Viet Nam - Việt Nam

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Chuyên Viên Quản Lý Thức Ăn Thủy Sản

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật thuốc và thức ăn thủy sản

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Tây Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Nghiên Cứu Thức Ăn Thủy Sản

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gia súc và thủy sản

Cong ty CP DT TM SX Bao Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nghiên cứu thức ăn thủy sản

Cong Ty TNHH Uni-President Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>