2929  

việc làm thuan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh - 600-700 $ một tháng

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhan vien xuat nhap khau

-Luong thoa thuan - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính

Cong ty TNHH gia cong gach trang tri Van Thuan - Bắc Ninh

Thợ sửa chữa xe máy

Cua hang xe may Thuan Phat - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH gia cong gach trang tri Van Thuan - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán

Cong ty co phan moi truong Thuan Thanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty co phan san xuat phu tung o to - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Khai Hoang - Bắc Ninh

Giám sát phòng Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên soạn thảo hợp dồng

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Công nhân nữ phòng quản lý chất lượng

Cong ty Segyung - Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ nhà máy

Cong ty Lien doanh Quoc te ABC - Bắc Ninh

Kế toán trưởng

Bắc Ninh

Production Group Leader

Bắc Ninh

Thợ hàn - cắt hơi

Cong ty CP co khi Cau Duong - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Material Flow Group Leader

Bắc Ninh

Kỹ thuật viên máy tính

Cong ty TNHH TM va DV cong nghe Hoai Phat - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>