328  

việc làm thuan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Vị Trí Kế Toán Tổng Hợp - Lương Thỏa Thuận

Bắc Ninh

Nhân Viên Công Nghệ

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Ninh

Quản lý Chất Lượng

Bắc Ninh

Nhân viên bảo hành Chi nhánh Bắc Ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Hà Nội - Bắc Ninh - 1.200-1.500 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vận Hành - Môi Trường - ISO (phòng Kỹ Thuật)

Hà Nội - Bắc Ninh

Kế Toán Kho

Bắc Ninh - 6.100.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bắc Ninh

Kế Toán Kho

Bắc Ninh - 6.100.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 - Lương Thưởng Hấp Dẫn

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám Sát Bảo Trì Cơ Khí - Nhiệt Lạnh

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám Sát Kho Nguyên Liệu - Thành Phẩm

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng

Bắc Ninh - 6.100.000₫ một tháng

Chuyên Viên/nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (kv Duyên Hải Bắc Bộ)

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON (SCB) - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>