1287  

việc làm thuan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÀNH VIÊN (LÀM VIỆC TẠI THUẬN THÀNH- BẮC NINH)

Bắc Ninh

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÀNH VIÊN (LÀM VIỆC TẠI THUẬN THÀNH- BẮC NINH)

Cong Ty CP Dau Tu va Tu Van Ha Long - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh thành thạo tiếng Trung 02

Cong ty TNHH Thuong mai Thanh Ky Thuan Phong - Bắc Ninh

Nhan vien xuat nhap khau

-Luong thoa thuan - Bắc Ninh

Kiểm nghiệm viên - phòng kiểm tra chất lượng

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng Nhóm Quản Lý Máy Móc, Thiết Bị

Cong Ty CP San Xuat Va Xuat Nhap Khau Bao - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Thợ hàn ( Biết hàn Co2)

Cong ty TNHH TM va SX Tan Vuong - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng anh ( kiêm quản lý kho )

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật( điện- Cơ khí)

Cong ty co phan Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Tera Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê

Cong ty Long Phuong (TNHH) - Bắc Ninh

Nhân viên giao nhận thư bưu chính

Cong ty CP TM va DV Chuyen Phat Nhanh MSC - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thuong Mai Va San - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Tera Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên giao nhận thư bưu chính

Cong ty CP TM va DV Chuyen Phat Nhanh MSC - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Youngbo Vina - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê

Cong ty Long Phuong (TNHH) - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Tera Tech Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>