3011  

việc làm thuan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh - 600-700 $ một tháng

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhan vien xuat nhap khau

-Luong thoa thuan - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính

Cong ty TNHH gia cong gach trang tri Van Thuan - Bắc Ninh

Thợ sửa chữa xe máy

Cua hang xe may Thuan Phat - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH gia cong gach trang tri Van Thuan - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán

Cong ty co phan moi truong Thuan Thanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Debug Technician

Bắc Ninh

Manufacture Technician

Bắc Ninh

Kỹ Sư Thiết Bị EM(Gấp) 21

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên thủ tục hải quan - Hà Nội, Bắc Ninh

Smart Cargo Service Co., Ltd - Ha Noi Branch - Hà Nội - Bắc Ninh

Equipment Technician

Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Shinsung Deltron Viet Nam - Bắc Ninh

Manufacture Engineer

Bắc Ninh

Nhân viên kho

Cong ty TNHH MTV Thuc pham A Chau Bac Ninh - Bắc Ninh

Equipment Engineer

Bắc Ninh

Process Technician

Bắc Ninh

Engineering Supervisor

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>