1422  

việc làm thuan thanh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh - 600-700 $ một tháng

Phiên_ Biên Dịch Viên Công Ty Seong Ji Vina _ Thuận Thành Bắc Ninh

Bắc Ninh

Thủ kho thành phẩm 26

Cong ty TNHH MTV Thuc pham A Chau Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Thành Phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ huy, ca trưởng, thanh tra cơ động

Cong ty Co phan dich vu bao ve Thong Nhat - Bắc Ninh

Nhân viên sửa chữa và bảo dưỡng máy thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên bộ phận dịch vụ khách hàng ( Thành thạo tiếng Trung)

Cong ty co phan dau tu Bac Ky - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA sử dụng thành thạo tiếng Nhật

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Kế toán giá thành

Tap doan HANAKA - Bắc Ninh

PE Supervisor (Thành thạo Tiếng Nhật)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Purchasing (Nhân viên phòng thu mua sử dụng thành thạo tiếng Trung)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Điều chỉnh vận hành máy Thành hình ép nhựa

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán thanh toán

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Kế toán thống kê thành phẩm

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Trình Dược Viên OTC Nam Định, Thanh Hóa, Bắc Ninh

Cong ty TNHH Duoc pham Gia Minh - Nam Định - Bắc Ninh

QA SP Supervisor ( Nhân viên Phòng QA thành thạo Tiếng Nhật)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Nhân viên phòng đào tạo kỹ năng sản xuất thành thạo Tiếng Trung

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Quản lý vật tư, giá thành

Cong ty Co phan Dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>