216  

việc làm thuan thanh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Vị Trí Kế Toán Tổng Hợp - Lương Thỏa Thuận

Bắc Ninh

Nhân Viên QC Kiểm Tra Sản Phẩm Nhựa Thành Hình

Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Công Ty Thành Viên

Bắc Ninh

Nhân Viên QC Kiểm Tra Sản Phẩm Nhựa Thành Hình

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Kim Thanh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thủ quỹ

Cong ty Trung Thanh (TNHH) - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Giám sát thi công

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh kiêm phiên dịch tiếng Hàn lương 20-30/tháng

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh, nhân viên văn

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>