933  

việc làm thuan thanh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÀNH VIÊN (LÀM VIỆC TẠI THUẬN THÀNH- BẮC NINH)

Bắc Ninh

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÀNH VIÊN (LÀM VIỆC TẠI THUẬN THÀNH- BẮC NINH)

Cong Ty CP Dau Tu va Tu Van Ha Long - Bắc Ninh

Thực phẩm/DV ăn uống - Sales Supervisor ( Bắc Ninh; Quảng Ninh; Hà Nội; Bình Thuận)

AkzoNobel Paints Vietnam - Hà Nội - Bắc Ninh

Taxi Group] Tuyển gấp lái xe Nội thành, Sân Bay LH0966060613

Hà Nội - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - GA Supervisor ( Nhân Viên Phòng Hành Chính Sử Dụng Thành Thạo Tiếng Nhật)

Foster Electric (bac Ninh) Co., Ltd. - Bắc Ninh

Nhân viên Kho thành phẩm (biết Tiếng Anh) (cần gấp)

Cong ty TNHH Samsung SDI Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán thanh toán

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Kế toán thống kê thành phẩm

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Kế toán giá thành

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Kế toán giá thành

Cong ty Co phan Cong nghiep Bac Hai - Bắc Ninh

Purchasing (Nhân viên phòng thu mua sử dụng thành thạo tiếng Trung)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Tuyến trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật bộ phận thành hình

Cong ty TNHH Seiyo- Viet Nam - Bắc Ninh

Costing Analysis Senior Supervisor or Supervisor ( Giám sát quản lý giá thành)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Trưởng chuyền bộ phận thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

02 Nhân Viên Thanh Tra Pháp Chế

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán giá thành tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Cán bộ thanh tra

Cong ty TNHH TM va DL Nguyen Minh - Bắc Ninh

Cán bộ thanh tra

Cong ty TNHH TM va DL Nguyen Minh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>