900  

việc làm thuan thanh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Luật/Pháp lý - 02 Nhân Viên Thanh Tra Pháp Chế

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Taxi Ha Noi Bac - Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên (tuyển Gấp)

Bắc Ninh

Phó phòng kế toán tổng hợp – Chuyên tính giá thành

CONG TY CO PHAN SAN XUAT & XNK BAO BI THANG LONG - Hà Nội - Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Giá Thành

Bắc Ninh - 7.000.000-14.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Giá Thành

Bắc Ninh - 7.000.000-14.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán thanh toán

Cong ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh

Kế toán thống kê thành phẩm

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Costing Analysis Senior Supervisor or Supervisor ( Giám sát quản lý giá thành)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán thanh toán

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Trưởng chuyền bộ phận thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Kế toán giá thành

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Kế toán giá thành

Tap doan HANAKA - Bắc Ninh

Kế toán giá thành

Ktan Company Limited. - Bắc Ninh

Nhân viên Kho thành phẩm (biết Tiếng Anh) (cần gấp)

Cong ty TNHH Samsung SDI Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Thanh Tra thị trường

Cong ty TNHH Thinh Hung - Bắc Ninh

Tuyến trưởng bộ phận Thành hình

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

PE Supervisor (Thành thạo Tiếng Nhật)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Vận hành máy Thành hình ép nhựa

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Purchasing (Nhân viên phòng thu mua sử dụng thành thạo tiếng Trung)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>