155837  

việc làm thu vien thong tin

  

Cộng tác viên thu thập thông tin

Cong ty Co phan thuong mai cong nghe thong tin - Hà Nội

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu thập thông tin 14

CONG TY CO PHAN WORLDOOR - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên khảo sát - thu thập thông tin 04

Cong ty TNHH Nielsen Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Tổng Hợp Thông Tin & Thu Hồi Nợ

Đông Nam Bộ

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin Thị Trường

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu thập thông tin thị trường 01

Cong ty TNHH Nielsen VIẹt Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu thập thông tin thị trường

Cong ty TNHH Nielsen VIẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Hợp Thông Tin & Thu Hồi Nợ

Bình Dương

Field Auditor - Nhân viên thu thập thông tin Cà Mau

Cà Mau - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu thập thông tin- Nghiên cứu thị trường

CTY TNHH NIELSEN VIET NAM - Cà Mau

Nhân viên thu thập thông tin

Đồng Bằng Sông Cửu Long - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát, Thu Thập Thông Tin

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin- Nghiên Cứu Thị Trường

Việt Nam

Giám Đốc TT Công Nghệ Thông Tin Thư Viện

Hà Nội

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Kiêm Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin

Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên khảo sát thu thập thông tin thị trường

Cong ty TNHH Nielsen Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>