55201  

việc làm thu tien dien thoai

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Thu Tiền Qua Điện Thoại

Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Kim An - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 5 Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (ưu Tiên Nữ)

Cong ty TNHH Metronic Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển 5 Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (ưu Tiên Nữ)

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên Tư Vấn Cho Khách Hàng Có Tiền

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bắn tiền điện thoại

Tp Hồ Chí Minh - 1.900.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Tiền Điện

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Tiền Điện

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Tiền Điện

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC - Tp Hồ Chí Minh

Thu ngân viên (tiền điện)

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thu ngân viên (tiền điện)

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thu ngân viên (tiền điện)

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Tiền Điện

CONG TY CP GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC VA - Long An

Nhân Viên Thu Tiền Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Dịch Vụ Khách Hàng)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Dịch Vụ Khách Hàng)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Dịch Vụ Khách Hàng)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Dịch Vụ Khách Hàng)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Dịch Vụ Khách Hàng)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Dịch Vụ Khách Hàng)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>