63087  

việc làm thu tien dien thoai

  

Nhân viên bắn tiền điện thoại

Tp Hồ Chí Minh - 1.900.000₫ một tháng

Thủ kho linh phụ kiện điện thoại 26

Cong Ty Co phan Q-Mobile - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Thủ kho linh phụ kiện điện thoại

Cong Ty Co phan Q-Mobile - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tư vấn bán hàng qua điện thoại tại Thủ Đức

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tư vấn chăm sóc khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại tại Thủ Đức

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại 15

Van Phong Luat Su Thuan Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

Tap doan Hoa Sao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Qua Điện Thoại

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Việt Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

Việt Nam

CTV THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI (FULL TIME) - Qua Tết đi làm

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ (Trực Tiếp / Qua Điện Thoại)

Cong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang Viet Nam - Việt Nam

Cộng tác viên thu hồi nợ qua điện thoại

CONG TY TAI CHINH TNHH MTV NGAN HANG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 3.800.000₫ một tháng

Tuyển gấp Điện thoại viên (Thu

Hà Nội

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

Tap Doan Hoa Sao - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Gọi Điện Thoại

Cong ty co phan dau tu truyen thong quoc te - Hà Nội

Nhân Viên Thu Cước Điện Thoại

Hà Nội

Nhân viên thu tiền

Cong ty Co phan Phat trien The thao Dien tu - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>