51523  

việc làm thu tien dien thoai

  

Nhân Viên Thu Tiền Qua Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bắn tiền điện thoại

Tp Hồ Chí Minh - 1.900.000₫ một tháng

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Tuyên Quang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Tuyên Quang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Tuyên Quang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Tuyên Quang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Tuyên Quang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Tuyên Quang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Tuyên Quang - VinPro

Tuyên Quang

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Hà Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Giang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Lạng Sơn - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Lạng Sơn

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Lạng Sơn - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Lạng Sơn

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Lạng Sơn - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Lạng Sơn

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Hà Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Giang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Hà Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Giang

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại Thu Nhập 7tr

Tp Hồ Chí Minh

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Hà Giang - VinPro

Hà Giang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Lạng Sơn - VinPro

Lạng Sơn

Tuyển Gấp Nhân Viên Sales Online Điện Thoại Di Động Hoa Hồng 12%/Doanh Thu

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại thu nhập 7tr

Cong ty TNHH SX - CK - TM CHAN Thai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Thủ kho Shop cửa hàng Điện thoại, Laptop tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>