7979  

việc làm thu ngan tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thu ngân bán hàng 14

Cong ty Co phan thu cong my nghe Hoa Lu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân

Cong ty CP Banh ngot Thu Huong - Hà Nội

Nhân viên thu ngân

Cong ty CP Banh ngot Thu Huong - Hà Nội

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Chuyên Viên Phòng Giải Ngân và Thu Nợ

Ngan Hang TMCP Quan Doi - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thu ngân

Cong ty Co phan thu cong my nghe Hoa Lu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân

Cong Ty TNHH Aeon Vietnam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân trung tâm điện máy. - VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Hà Nội

Nhân viên bán hàng online kiêm thu ngân 31

Cong ty TNHH 1 Thanh Vien Chien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân trung tâm điện máy - .VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân

Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân

Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân

Hà Nội

Nhân viên phục vụ kiêm thu ngân 30

Cong ty co phan QCOM Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên thu ngân (Sân bay Nội Bài)

Cong ty co phan Devyt - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân 30

Cong ty Co Phan Quan ly va Khai thac cho - Hà Nội

Nhân viên thu ngân (Sân bay Nội Bài) 31

Cong ty co phan Devyt - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân Khu vực Long Biên 31

Cong ty TNHH TM va XNK Kids Plaza - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu Ngân (nữ)

Cong ty TNHH TM va XNK Kids Plaza - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ kiêm thu ngân

Cong ty Co Phan QCOM Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên thu ngân, phục vụ, bán hàng

Cong ty TNHH - MTV Gia Duc Phuc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>