14392  

việc làm thu ngan nha hang

  

Nhân viên thu ngân nhà hàng 30

Nha hang Buffet Smart Ground - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng 03

Nha hang ben ngu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng 20

Nha hang Buffet Smart Ground - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng 13

Nha hang Buffet Smart Ground - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Nha Hang Hoa Hong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Nha hang Buffet Smart Ground - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Nha hang Buffet Smart Ground - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Nha hang Buffet Smart Ground - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Cong ty co phan Du lich va Xay dung Nam - Việt Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển thu ngân (cashier) cho nhà hàng quận 1

Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng lẩu

Cong ty TNHH Sy Phu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Bán Hàng, Thu Ngân Nhà Sách Phương Nam Vincom Biên Hòa

CONG TY CP VAN HOA PHUONG NAM - Biên Hòa

Thu ngân nhà hàng

Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng. 21

Cong ty co phan Du lich va Xay dung Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu Ngân Cho Nhà Hàng Sumobbq Tại 32 Quán Sứ

Hà Nội

Kế toán kiêm thu ngân Nhà hàng

Cong ty CP TLC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán thu ngân nhà hàng 07

Cong ty CP Dau tu thuong mai va dich vu - Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng 07

Cong ty TNHH Sy Phu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán kiêm thu ngân Nhà hàng 07

Cong ty CP TLC - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>