16309  

việc làm thu ngan nha hang

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

NHA HANG NHAT BAN EBISU - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Thu Ngân Nhà Hàng

NHA HANG VUON QUE - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

NHA HANG NET HUE - Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng -k y/c bằng cấp

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Hà Nội

THU NGÂN NHÀ HÀNG

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Điện Biên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

THU NGÂN NHÀ HÀNG

CONG TY CO PHAN DICH VU DU LICH BEN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân tại nhà hàng Club De L'Oriental

Hà Nội

Tuyển chạy bàn,thu ngân, tạp vụ tại nhà hàng Lẩu Cua Đồng

Việt Nam - 3.200.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Cong ty TNHH Sy Phu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân (Nhà Hàng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Cong ty TNHH Sy Phu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

THU NGÂN NHÀ HÀNG

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Khánh Hòa

THU NGÂN NHÀ HÀNG

CONG TY CO PHAN DICH VU DU LICH BEN THANH - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>