10810  

việc làm thu ngan nha hang

  

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Khoi Nha Hang Tap Doan Zinnia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân tại Nhà hàng

Khoi Nha Hang Tap Doan Zinnia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân tại nhà hàng

Khoi Nha hang Tap doan Zinnia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân tại nhà hàng

Khoi Nha hang Tap doan Zinnia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân tại nhà hàng

Khoi Nha hang Tap doan Zinnia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân tại nhà hàng

Khoi Nha Hang Tap Doan Zinnia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Nha Hang Hoa Hong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

KẾ TOÁN NHÀ HÀNG, KẾ TOÁN THU NGÂN

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng Lương Yên

Tap Doan Golden Gate - Hà Nội

Nhân viên quầy thu ngân nhà hàng

Tp Hồ Chí Minh

Thu ngân nhà hàng

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Hà Nội

Nhà hàng Silk 99 tuyển Nhân viên thu ngân

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân viên thu ngân nhà hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thu Ngân Nhà Hàng Pizza

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu ngân nhà hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu ngân Nhà hàng

Bắc Ninh

Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thu ngân nhà hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Tổ trưởng thu ngân nhà hàng

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>