10524  

việc làm thu mua

  

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thu Mua Thời Trang

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh (thu mua thời trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua thời trang

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh (Thu mua thời trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh (Thu mua thời trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh (Thu mua thời trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua hàng

Cong ty CP Banh ngot Thu Huong - Hà Nội

Nhân viên thu mua làm việc tại Long An

Long An

Kho vận/Vật tư - Chuyên Viên Thu Mua Cung Ứng (Bắt Buộc Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Midea Consumer Electric - Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua làm việc tại Long An

Cong ty Co Phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Long An

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Thu Mua

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Nước Ngoài / Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính, Tổng Vụ, Thu Mua (Tiếng Hoa/Tiếng Anh)

Bắc Giang - Bình Dương

CHUYÊN VIÊN THU MUA THIẾT BỊ

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>