15133  

việc làm thu mua

  

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Nguyên Phụ Liệu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Cung Ứng - Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Thu Mua Kiêm Hành Chính

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Thông Thạo Ngoại Ngữ

Tây Ninh

Nhân viên thu mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Tiếng Anh/ Tiếng Hoa

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (biết tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Việt Nam

Nhân Viên Hành Chính Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Việt Nam

Nhân viên thu mua (biết tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cung Ứng (Thu Mua)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (nam)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>