11821  

việc làm thu mua

  

NHÂN VIÊN THU MUA (KÊNH SIÊU THỊ)

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THU MUA (KÊNH SIÊU THỊ)

Cong ty TNHH Cung Mua - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THU MUA (KÊNH SIÊU THỊ)

Cong ty TNHH Cung Mua - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ Phận Thu Mua (Purchasing Manager)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-18.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua giao nhận

Cong ty TNHH Thoi trang Viet Le - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tin tuyển dụng việc làm NHÂN VIÊN THU MUA (03 NGƯỜI) ngày25/11/2015

Tp Hồ Chí Minh - Tây Bắc Bộ

Nhân viên thu mua giao nhận

Cong ty TNHH Thoi trang Viet Le - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Phụ Trách Thu Mua

Cong ty TNHH Tien Hau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (ngành Hàng Thực Phẩm Thô Và Hàng Tiêu Dùng)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua, Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Ngành Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho Kiêm Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Ngành Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thu Mua ( Cung Ứng Vật Tư)

Nghệ An - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>