11095  

việc làm thu mua

  

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua - Kênh Siêu Thị

Cong ty TNHH Cung Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua- Cung Ứng Hàng Hóa

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Thu Mua - Cung Ứng 07

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Thu Mua - Cung Ứng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THU MUA

Biên Hòa

NHÂN VIÊN THU MUA

Biên Hòa

NHÂN VIÊN THU MUA

Biên Hòa

Xây dựng - Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

CONG TY TNHH XAY DUNG AN PHU GIA - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua Viên Vật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua nông sản

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>