12899  

việc làm thu mua

  

Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH CUNG MUA - Việt Nam

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN ( KINH NGHIỆM TRÊN 01 NĂM)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN ( KINH NGHIỆM TRÊN 01 NĂM) 18

CONG TY TNHH DV - TM - SX VIET SIN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua (Purchasing staff) 19

Cong ty TNHH Am Thuc Ly Hoang Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Thực Phẩm Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Nhân Viên Thu Mua Nguyên Liệu

Bình Định - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Tiếng Hoa ( Nam)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua - Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Bộ Phận Thu Mua Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch - Thu Mua (Staff/ Senior) 18

CareerLink's Client - Đồng Nai

Nhân viên thu mua biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch - Thu Mua (Staff/ Senior)

CareerLink's Client - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN ( KINH NGHIỆM TRÊN 01 NĂM)

CONG TY TNHH DV - TM - SX VIET SIN - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>