Việc làm thu kho tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 226 việc làm  

Thủ Kho (01 Thủ Kho Nguyên Liệu Chính Tại Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Thành Phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC- Thủ Kho Điện Tử ( Nữ)

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho Kiêm Nhân Viên Văn Phòng Bắc Ninh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Thủ Kho

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Và KCS

Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho Vật Tư Xây Dựng

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho

Bắc Ninh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thủ Kho - Bắc Ninh

Cong ty co phan dau tu va phat trien cong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát kho

Bắc Ninh

Nhân viên giám sát kho

Bắc Ninh

Quản Lý Kho

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Công Nhân Kho

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>