279  

việc làm thu kho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thủ Kho Kiêm Thủ Quỹ

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Kiêm Thủ Quỹ

C.Ty Co Phan Dong Tien CHS - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán bán hàng kiêm thủ kho tại TP Bắc Ninh

Cong ty TNHH TM va DV XE Toan cau - Bắc Ninh

Thủ kho vật tư

Cong ty TNHH mot thanh vien thuong mai Hiep Quang - Bắc Ninh

Nhân viên thủ kho

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Ninh

Nhân viên thủ kho

Cong ty TNHH Phuc Quang - Hong Anh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho

Cong ty TNHH MTV Thuc pham A Chau Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho

Cong ty TNHH Huong Gia Vi Son Ha - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho

Cong ty co phan Asia Kinh Bac - Bắc Ninh

Thủ kho

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán bán hàng kiêm thủ kho tại TP Bắc Ninh, Thái Nguyên

Cong ty TNHH TM va DV XE Toan cau - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Thư ký Kho

Cong ty Co phan Bao bi NM Viet Nam - Bắc Ninh

Thủ kho Bắc Ninh

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Bắc Ninh

Thủ kho ( tuyển gấp)

Cong ty Co phan Bao bi NM Viet Nam - Bắc Ninh

Thủ Kho

Cong ty TNHH MTV Thuc pham A Chau Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ kho và KCS

Cong ty TNHH Cong Nghe Hoa Chat va Moi Truong - Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ kho

Cong ty Co phan Diana - Bắc Ninh

Thủ kho Bắc Ninh

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>