279  

việc làm thu kho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

Cần tuyển thợ sửa chữa điện tử, lái xe, thủ kho

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thư Ký Kho

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho phụ tùng

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh

Lái Xe Nâng Kiêm Thủ Kho Làm Đêm

Bắc Ninh

Thủ Kho Vật Tư

Bắc Ninh

Thủ kho phụ tùng

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh

NV Thủ Kho Bắc Ninh

Bắc Ninh

NV Thủ Kho Bắc Ninh

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Bắc Ninh

Thủ Kho 30

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ kho phụ tùng

Bắc Ninh

NV Thủ Kho Kiêm Thủ Quỹ

Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Thủ kho kiêm thủ quỹ 22

Cong ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Thủ Kho Kiêm Thủ Quỹ

Cong Ty TNHH SX & TM Cuong Thinh - Bắc Ninh

Công ty điện tử SUKI tuyến Thủ kho Nam

Bắc Ninh - 1.500.000-2.500.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Bộ Phận Xưởng Sửa Chữa Đầu Kéo Container

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bac Ky - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý hàng hóa tại kho 10

Cong ty TNHH Core Search Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>