379  

việc làm thu kho tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thủ Kho Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghiệp Thủ Đô tuyển dụng quản lý kho

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.000.000₫ một tháng

Dệt may - Kỹ Thuật Viên May Kiêm Thủ Kho Công Cụ Dụng Cụ

Cong Ty TNHH Spica Elastic Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Vên QC- Thủ Kho ĐiệnTử ( Nữ)

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Nhân Viên QC- Thủ Kho Điện Tử ( Nữ)

Bắc Ninh

Thủ Kho Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên May Kiêm Thủ Kho Công Cụ Dụng Cụ

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho Nhà Máy

Bắc Ninh

Thủ kho

Cong ty CP Mau Xanh Viet - Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho (biết Nghiệp Vụ Kế Toán)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán tổng hợp và thủ kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho (01 Thủ Kho Nguyên Liệu Chính Tại Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho

Bắc Ninh

Thủ Kho (nữ)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>