17  

việc làm thong tin tuyen dung tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

FPT Telecom Đồng Hới, Quảng Bình tuyển nhân viên kinh doanh

Đồng Hới

Tuyển Cộng Tác Viên ngành dược

Quảng Bình - Quảng Trị

Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (đà Nẵng , Huế, Quảng Bình)

Huế - Quảng Bình - 8.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Đồng Hới - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Quảng Bình - Quảng Trị - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kế Toán

Đồng Hới

Cộng tác viên quan hệ khách hàng

VPBank Quang Binh - Đồng Hới - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Gia'm đô'c bán hàng

Cong ty TNHH MTV Goc Pho DANACO - Quảng Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom Quảng Bình

FPT Telecom - Đồng Hới

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom Quảng Bình 29

FPT Telecom - Đồng Hới

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Quảng Bình

Quảng Bình

Cán Bộ Nhân Sự

Quảng Bình

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Cầu Đường

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thanh Binh - Quảng Bình

Trình Dược Viên Quảng Ninh,quảng Bình

Quảng Ninh - Quảng Bình

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Quảng Bình

Chuyên viên Kinh Doanh

Quảng Bình

Nhân viên kế toán

Quảng Bình