18  

việc làm thong tin tuyen dung tại Buôn Ma Thuật

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Nguyên

Đắc Lắc

 Buôn Ma Thuật

Các tìm kiếm gần nhất

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Buôn Ma Thuật - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Buôn Ma Thuật - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Buôn Ma Thuật - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Buôn Ma Thuật - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Buôn Ma Thuật - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Buôn Ma Thuật - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bếp chính

Buôn Ma Thuật

Nhân viên Bảo trì

Buôn Ma Thuật

Nhân viên Phụ bếp

Buôn Ma Thuật

Nhân viên Kinh doanh

Buôn Ma Thuật

Nhân Viên Bảo Vệ

Buôn Ma Thuật

Nhân viên Bellman

Buôn Ma Thuật

Trưởng bộ phận Buồng phòng

Buôn Ma Thuật

Nhân viên phục vụ Nhà hàng - Tiệc cưới

Buôn Ma Thuật

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Buôn Ma Thuật

Nhân viên Âm thanh - Ánh sáng

Buôn Ma Thuật

Trưởng phòng kinh doanh

Buôn Ma Thuật

Quản lý nhà hàng

Buôn Ma Thuật