18757  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Cong Ty Samil Tong Sang Vina - Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Lương Cao)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Tại Khánh Hòa (Nam)

CONG TY TNHH NGOC TRAI SAI GON - Khánh Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng hoa

Tp Hồ Chí Minh

Kế toán, thông dịch viên tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>