10294  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Nữ Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Tiếng Hoa

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Thông Dịch Tiếng Hoa

CONG TY TNHH GAIN LUCKY (VIET NAM) - Việt Nam

Thông Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hoa

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>