12446  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa - phổ thông

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Phổ Thông (tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Long An

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Nữ Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>