17437  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH TM DV Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa 21

Cong ty TNHH TM DV Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh

Hướng Dẫn Viên Du lịch-Thông Dịch Tiếng Hoa

mshavn - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH World Vision(VN) - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty CP BDS Techcomreal - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH Neo Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Cong ty HH Soi TAINAN(VN) - Đồng Nai

Nhân viên thông dịch tiếng hoa

Cong ty TNHH SX- TM Dong Tien Hung - Bình Dương

01 Nam Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Thuy Tu - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY TNHH HONGXIN - Vinh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa 27

Cong ty TNHH The Most - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY TNHH HONGXIN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>