16341  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

01 Nam Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Chuyên Ngành Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Anh - Tiếng Hoa

Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA

Tp Hồ Chí Minh

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI KCN LƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH

Hòa Bình

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CTY TNHH TM & DV DET - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa + Trợ Lý

Cong ty TNHH Y Te Phu Khang - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Y Te APOLLO - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa + Trợ Lý

Cong Ty TNHH Y Te APOLLO - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA 3 THANG 2. - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa (Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>