15093  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Xây dựng - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Dich Vu Hong - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Tuyển gấp Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên biên dịch tiếng phổ thông (tiếng Hoa)

CONG TY TNHH SX-TM HU KIET - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Tại Khánh Hòa (Nam)

CONG TY TNHH NGOC TRAI SAI GON - Khánh Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>