37008  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa -Việt

CONG TY CP HOAN LOC VIET DUC HOA - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thư Ký, Thông Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

CONG TY THUONG MAI QUOC TE & TU VAN DIA - Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Cong ty TYSS VINA - Việt Nam

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Trung (Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Trung (Hoa)

CONG TY CO PHAN CO DIEN QME - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Tại Hồ Chí Minh

Tai Ho, Hong Kong - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Đồng Nai

Ngoại ngữ - 人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong ty TM Quoc Te & Tu van DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 人事招聘 Nhân Sự, Thông Dịch Viên Thành Thạo Tiếng Hoa

Cong ty TM Quoc Te & Tu van DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>