13771  

việc làm thong dich vien tieng hoa

  

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa 19

Cong ty TNHH Dien tu Thoi Dai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hoa 15

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh-Hoa 15

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Chuyên Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Phổ Thông (tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Đồng Nai

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Tuyển gấp Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên biên dịch tiếng phổ thông (tiếng Hoa)

CONG TY TNHH SX-TM HU KIET - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Lương Cao

Cong ty TNHH Tiep Van DCT Viet Nam - Việt Nam

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH SX TM Hu Kiet - Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Hà Tĩnh

trang:     1 | 2 | 3    >>