106  

việc làm thong dich vien tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn tại Thái Nguyên

Tat ca Muc luong - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn/ Interpreter Of Korean

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (Korean Translator)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (Korean Translator)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Công Trường

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn/ Interpreter Of Korean

CONG TY TNHH KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM - Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn/ Interpreter Of Korean

CONG TY TNHH KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM - Thái Nguyên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn/ Interpreter Of Korean

CONG TY TNHH KOREA ELECTRIC TERMINAL VIETNAM - Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng hàn

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>