113  

việc làm thong dich vien tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên

Cong ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Seung Woo Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CONG TY TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trường 21

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn tại công trường

Cong ty TNHH Hwanseung Eng Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng hàn làm việc tại Thái Nguyên

Cong ty TNHH ST VINA - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH DONGSUNG VINA - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn ( nữ )

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Bắc Ninh và Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn Bộ phận sản xuất

TNHH Sungho Tech Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn làm quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Thái Nguyên

CTV dịch bài tiếng Anh

Cong ty TNHH Dau tu Thuong mai Minh Phu - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Phổ Yên- Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>