59  

việc làm thong dich vien tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Kiêm Hành Chính

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Nhật

Thái Nguyên - 1.500 $ một tháng

Biên Phiên dịch tiếng hàn

Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch 01

Cong ty TNHH Khach san Grace - Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch 29

Cong ty TNHH Doosun Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Giao dịch tín dụng tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Thái Nguyên - VinPro

Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH Doosun Viet Nam - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Service staff (nhân viên dịch vụ) 17

Cong ty TNHH May Co khi Chinh xac IK - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phiên dịch kiêm Quản lý Tu nghiệp sinh tại Fuku

Thái Nguyên

Service staff (nhân viên dịch vụ)

Cong ty TNHH May Co khi Chinh xac IK - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật (Dạy Tu Nghiệp Sinh)

Thái Nguyên

Kỹ sư giao thông 16

Cong ty co phan dau tu phat trien va thuong - Thái Nguyên

Nhân Viên Y Tế Hành Chính

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Nhân viên kỹ thuật mạng 17

Cong ty Co phan truyen thong Kim Cuong - Thái Nguyên

Nhân Viên Kỹ Thuật Mạng Thái Nguyên

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Nhân viên kỹ thuật mạng Thái Nguyên

Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong - Thái Nguyên

Nhân viên kỹ thuật mạng Thái Nguyên 16

Cong ty Co phan truyen thong Kim Cuong - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>