103  

việc làm thong dich vien tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp 100 Thông Dịch, Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nghiệp Tiếng Anh - Thái Nguyên

Thái Nguyên

NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH - Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch viên tiếng Hàn 03

Cong ty TNHH SeungWoo vina - Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

VietVision tuyển biên dịch viên tiếng Anh

Thái Nguyên

NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH - Thái Nguyên

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hà Nội - Thái Nguyên

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

CONG TY TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn làm quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

TNHH Sungho Tech Vina - Thái Nguyên

CTV dịch bài tiếng Anh

Cong ty TNHH Dau tu Thuong mai Minh Phu - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Bắc Ninh và Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn ( nữ )

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn Bộ phận sản xuất

TNHH Sungho Tech Vina - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn dưới công trường Phổ Yên- Thái Nguyên

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hà Quốc

Cong ty TNHH thuong mai ky thuat Ha An Dinh - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>