83  

việc làm thong dich vien tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Thái Nguyên

Tuyển Gấp 100 Thông Dịch, Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Bưu chính viễn thông - [Fpt Telecom] Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Thái Nguyên

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Kiêm Hành Chính

Thái Nguyên

NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH

Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Hà Nội - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn làm việc tại Thái Nguyên

Cong ty Co phan Prodetech-NM - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Thái Nguyên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty Co phan Prodetech - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên - Biên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn (gấp)

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>