166  

việc làm thong dich vien tieng han tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Tiếng Nhật và Người Phụ Trách (日本語通訳&日本語インストラクター募集)

Hà Nội - Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn (Tuyển gấp)

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Thái Nguyên - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Thái Nguyên - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên dịch Tiếng Hàn làm việc tại công trường

Cong ty TNHH BATHECO - Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường Thái Nguyên

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Công Trường Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Batheco - Thái Nguyên

10 Phiên Dịch Tiếng Hàn (Lương > 1000 USD)

Thái Nguyên

Phiên dịch Tiếng Hàn làm việc tại công trường

Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>