131  

việc làm thong dich vien tieng han tại Hưng Yên

  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Trung

Hưng Yên

S'Lotus Co., Ltd tuyển phiên dịch viên tiếng Nhật

Hưng Yên - 700-800 $ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN QUỐC

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Tổng Vụ (Hưng Yên - Hà Nội)

Hà Nội - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung (ưu tiên người Hưng Yên)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật-Lương hấp dẫn

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (HƯNG YÊN)

Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Tổng Giám đốc (Hưng Yên; X279)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>