193  

việc làm thong dich vien tieng han tại Hưng Yên

  

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Tae Yang Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch viên tiếng nhật 06

Cong ty TNHH Can Thep Viet Nga - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Hưng Yên)

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nga

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Product Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dau tu cong nghe Han Viet Orange - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên dịch viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Hưng Yên)

CareerLink's Client - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>