150  

việc làm thong dich vien tieng han tại Hưng Yên

  

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

FPT Telecom - Thái Nguyên - Hưng Yên

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

FPT Telecom - Thái Nguyên - Hưng Yên

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Thái Nguyên, Hưng Yên

Thái Nguyên - Hưng Yên

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH TaeYang Ha Noi - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Hưng Yên)

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nga

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Product Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dau tu cong nghe Han Viet Orange - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dorco vina - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>