178  

việc làm thong dich vien tieng han tại Hưng Yên

  

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH FURUSHIMA Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

S'Lotus Co., Ltd tuyển phiên dịch viên tiếng Nhật

Hưng Yên - 700-800 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Manh Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH ViNa DJ Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

New World Resources Joint Stock Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Thiet Bi Cong Nghiep Toyota Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (hưng Yên) 800 - 1200usd

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Hưng Yên)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>