208  

việc làm thong dich vien tieng han tại Hưng Yên

  

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH FURUSHIMA Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân viên biên phiên dich tiếng Nhật 12

Cong ty TNHH KPM Quoc te - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong Mai & Trang Tri Dong Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tap Doan Thien Ha - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty CP Phat Trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Manh Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH ViNa DJ Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

New World Resources Joint Stock Company - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Thiet Bi Cong Nghiep Toyota Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (hưng Yên) 800 - 1200usd

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Hưng Yên)

CareerLink's Client - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>