883  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn 25

Cong Ty TNHH ShinWon Castech Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH ShinWon Castech Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT – KCN VSIP 1, Bình Dương – Lương thỏa thuận

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Làm Việc Tại VSip Ii Bình Dương

Bình Dương

Thông Dịch Viên Kiêm Trợ Lý (tiếng Nhật)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hành Chính Văn Phòng

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Nhân Viên Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Kiểm Soát Dự Án

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng nhật

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Tuyển Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Hàn (Nhà máy)

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

J659 ] Nhân viên thông dịch tại nhà máy (trình độ tiếng Nhật N2)

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý (Bình Dương)

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>