874  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Kiểm Soát Dự Án

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng nhật

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Tuyển Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Hàn (Nhà máy)

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

J659 ] Nhân viên thông dịch tại nhà máy (trình độ tiếng Nhật N2)

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý (Bình Dương)

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Thông dịch / biên dịch viên tiếng Hàn (Văn Phòng)

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hàn ( gấp)

Cong ty TNHH Bautex ViNa - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hàn

Cong ty TNHH Bautex ViNa - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH E-LAND Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên Tiếng Hàn

DAE JIN Texlite - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hàn

CONG TY TNHH KO RYO VIETNAM - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong Ty Orange Fashion - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hoa

Cong ty TNHH SX- TM Dong Tien Hung - Bình Dương

01 Nam Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Thuy Tu - Bình Dương

Thư Ký Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal ( VN) - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn (Nam)

Cong ty TNHH DOOIL TPS VINA - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>