Việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 673 việc làm  

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn( Dịch Xưởng)

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Anh - Tiếng Hoa

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Cấp Cao & Cấp Trung

Bình Dương

Ngoại ngữ - Vsip2 - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật N2

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - KCN VSIP 2, BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

【通訳者】Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

【通訳者】Thông Dịch Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

【通訳者】Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương - 500-750 $ một tháng

【通訳者】Thông Dịch Viên Kiêm Quản Lý - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

【通訳者】 Thông Dịch Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

【通訳者】 Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Ngoại ngữ - Mp3 - Nhân Viên Thông Dịch (Tiếng Nhật N3), Lương 11 Triệu

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Xưởng (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Cong ty TNHH xay dung ArcLAB - Bình Dương - 700 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>