1058  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch / biên dịch viên tiếng Hàn (Văn Phòng)

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

Thông dịch viên Tiếng Hàn (Nhà máy) 22

Sewoon Medical Vina Co.,LTD - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hàn ( gấp)

Cong ty TNHH Bautex ViNa - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hàn ( gấp) 18

Cong ty TNHH Bautex ViNa - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hàn

Cong ty TNHH Bautex ViNa - Bình Dương

Thư Ký Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal ( VN) - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch viên Tiếng Hàn

DAE JIN Texlite - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng Hàn

Cty TNHH Seiwon Viet Nam - Bình Dương

Thư Ký_Thông dịch viên tiếng Nhật

ANP CO.,LTD - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng hàn

CONG TY TNHH KO RYO VIETNAM - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Carboline Vietnam - Bình Dương

01 Nam Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Thuy Tu - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn (Nam)

Cong ty TNHH DOOIL TPS VINA - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng hoa

Cong ty TNHH SX- TM Dong Tien Hung - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH E-LAND Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong Ty Orange Fashion - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>