911  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa - phổ thông

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

J1217 ] Thông dịch viên tiếng Nhật Tuyển gấp

Bình Dương - 350-500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dich Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên (tiếng Trung)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>