Việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 834 việc làm  

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn (Bình Dương)

Tieng Viet - Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Cong ty TNHH xay dung ArcLAB - Bình Dương - 700 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn( Dịch Xưởng)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Cấp Cao & Cấp Trung

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn (Bình Dương)

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>