537  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên (tiếng Trung)

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương - 400-600 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Hoặc Nhật (Korean Or Japanese Interpreter)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

ELand Vietnam Corp. Ltd - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (Tiếng Nhật) - KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

J1217 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương - 350-500 $ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

NHÂN VIÊN THÔNG PHIÊN DỊCH (tiếng Nhật) - KCN VSIP 1, Bình Dương

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

ELand Vietnam Corp. Ltd - Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 12.000.000-17.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương - 700-1.500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>