652  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Dich Vu Hong - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Hàn

CONG TY TNHH ACE WORLD VINA - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng hàn

Cong ty TNHH Dooil TPS Vina - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>