936  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng Nhật 19

Bình Dương

Nhân Viên Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Kiểm Soát Dự Án

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng nhật 02

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn 25

Cong Ty TNHH ShinWon Castech Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH ShinWon Castech Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT – KCN VSIP 1, Bình Dương – Lương thỏa thuận

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Kiêm Trợ Lý (tiếng Nhật)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Gấp Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Làm Việc Tại VSip Ii Bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hành Chính Văn Phòng

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>