590  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật, Lương 600~1000Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Cho Bộ Phận Sản Xuất (Tiếng Hàn / Trung / Nhật)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Cho Bộ Phận Sản Xuất (Tiếng Hàn / Trung / Nhật)

Bình Dương

Giày da/Thuộc da - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật, Lương 600~1000Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>