776  

việc làm thong dich vien tieng han tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (Tiếng Nhật) - KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (2 Người)

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn 17

Cong ty TNHH Bao Bi BR vina - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật 07

Cong ty TNHH Long Van NTV - Bình Dương

J1217 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương - 350-500 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

CONG TY TNHH THE MOST - Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>