46051  

việc làm thong dich vien tieng han

  

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn (Nữ)

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien HANBIT - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn 20

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn (Nữ) 08

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật 29

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Hit - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dich viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dau Tu Thien - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch (Tiếng Trung)

Đồng Nai - 500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

VRG Long Thanh Corporation - Đồng Nai

Thông dịch viên tiếng Hàn 27

VRG Long Thanh Corporation - Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Trung - Việt 25

Thuong Hieu Viet Construction CO.,LTD - Hà Tĩnh

Thông dịch viên tiếng Trung - Việt

Thuong Hieu Viet Construction CO.,LTD - Hà Tĩnh

Thông Dịch viên Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Vinadodo - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

TNHH MTV MAGIC VINA - Long An

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CONG TY SMILE F&B - Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn (tuyển Gấp)

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>