41743  

việc làm thong dich vien tieng han

  

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn (Nữ)

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien HANBIT - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn 20

Cong ty TNHH mot thanh vien Nam Che - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật 29

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Hit - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dich Thuat Thien Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Thông dich viên tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dau Tu Thien - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

SMILE F&B - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong ty TNHH TM DV Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa 21

Cong ty TNHH TM DV Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

CONG TY TNHH SMILE F&B - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty TNHH JM Group - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn (Ưu tiên nữ từ 22-26 tuổi)

Việt Nam

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Trung Hieu - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Khánh Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Thuc pham Mai Tin - Việt Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đồng Nai - 500-700 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>