18333  

việc làm thong dich vien tieng han

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

DNTN Dich vu HUONG SON - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Việc làm J1984] Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-800 $ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT (BẮC NINH)

Bắc Ninh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN KIÊM TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Cong Ty TNHH Tui Xach Simone Viet Nam - Long An

Thông dịch viên tiếng Nhật

Việt Nam - 15.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN KIÊM TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Cong Ty TNHH Tui Xach Simone Viet Nam - Long An

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN KIÊM TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN KIÊM TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Cong Ty TNHH Tui Xach Simone Viet Nam - Long An

通訳者募集] TUYỂN NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Tiếng Hàn, Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH MTV Dai Minh Han Quoc - Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Nhân Viên Tiếng Hàn, Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH MTV Dai Minh Han Quoc - Tp Hồ Chí Minh

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Taekwang Vina Industrial - Đồng Nai

Nhân Viên Tiếng Hàn, Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH MTV Dai Minh Han Quoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Nhân Viên Tiếng Hàn, Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>