23505  

việc làm thong dich vien tieng han

  

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật cho dự án JICA

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Giáo viên, Thông dịch viên tiếng Nhật

Hà Nội

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

TUYỂN GẤP THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng thông dịch viên Tiếng Nhật - BP Sản xuất

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Thông dịch viên Tiếng Nhật/BSE

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Tuyển Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân viên kinh doanh

Tp Hồ Chí Minh - 500-600 $ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Tuyển Nhân viên thông dịch - phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-800 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật cao cấp

Đà Nẵng

Tuyển Thông Dịch Biên Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 700-1.000 $ một tháng

Tuyển Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>