33024  

việc làm thong dich vien tieng han

  

Nhân viên thông dịch tiếng Hàn 15

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Cong Nghe Phan Mem - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Hàn 29

Cong ty TNHH SJ FOODRO - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Hoa Ngành Cơ Khí

CONG TY TNHH SX TM KT A CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 400-600 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh 26

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Thông dịch viên tiếng Trung 27

CP DT TM XNK Hong Hung - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nữ Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (n2)

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hà Nội

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>