25836  

việc làm thong dich vien tieng anh

  

Tuyển Thông Dịch Biên Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 700-1.000 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng anh hoặc tiếng trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh - Tiếng Trung

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Hàn, có khả năng nói tiếng Anh khá

Cong ty TNHH Hankook Con.tab System Vina - Hà Nội

Thông dịch viên Tiếng Anh (tuyển gấp)

Chi Nhanh Cong ty CP Kim Khi Thang Long - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty tnhh MTV Hoai An Vi Na - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Anh-Hàn/Anh-Trung

Cong Ty TNHH Geon Ie Electric - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Nhật ưu tiên biết tiếng anh

Cong ty co phan Shiny Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty Co phan Thuc pham Nghe An - Nghệ An

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch viên Tiếng Anh

Cong ty TNHH Tu Van - Xay Dung & Dia - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng anh

Chi Nhanh Cong ty CP Kim Khi Thang Long - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Cong ty TNHH Sa Ha La - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Anh

Cong ty May Mac Xuat Nhap Khau Dynamic - Long An

Thông dịch viên Tiếng Anh

Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien V.R.G - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng anh

CLB bong da Cho Yoon Hwan - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>