27902  

việc làm thong dich vien tieng anh

  

Thông dịch viên tiếng Hàn, tiếng Anh 28

VRG Long Thanh Corporation - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn, Tiếng Anh

Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Anh Kiêm An Toàn Lao Động

Bình Phước

Tuyển Thông Dịch Biên Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 700-1.000 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng anh hoặc tiếng trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Hàn, có khả năng nói tiếng Anh khá

Cong ty TNHH Hankook Con.tab System Vina - Hà Nội

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty tnhh MTV Hoai An Vi Na - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Anh

Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien V.R.G - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung San xuat - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thư Ký Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal ( VN) - Bình Dương

Thông dịch viên Tiếng Anh

Cong ty May Mac Xuat Nhap Khau Dynamic - Long An

Thông dịch viên Tiếng Anh (tuyển gấp)

Chi Nhanh Cong ty CP Kim Khi Thang Long - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Anh-Hàn/Anh-Trung

Cong Ty TNHH Geon Ie Electric - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng anh

CLB bong da Cho Yoon Hwan - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Cong ty TNHH Sa Ha La - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng anh

Chi Nhanh Cong ty CP Kim Khi Thang Long - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên Tiếng Anh

Chi Nhanh Cong ty CP Kim Khi Thang Long - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty Co phan Thuc pham Nghe An - Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>