101  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Biên, phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH can thep Viet Nga - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH ViNa DJ Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung kiêm trợ lý P.TGĐ

Cong ty TNHH TRIBECO Mien Bac - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Manh Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 12

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Trung

CONG TY TNHH FANCY CREATION VIET NAM - Hưng Yên

H394 ] Tuyển phiên dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 450-700 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam-CN Ha Noi - Hưng Yên

Kho vận/Vật tư - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Sewon ECS Vina - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

S Lotus Co.,Ltd - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>