108  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Ah Tae - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dau tu Phat trien TNL Viet Nam - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Trung - Anh

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Trung - Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Kho vận/Vật tư - Phiên Dịch Tiếng Hàn (Lương Hấp Dẫn)

Cong Ty TNHH Sewon ECS Vina - Hưng Yên

H394 ] Tuyển phiên dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 450-700 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam-CN Ha Noi - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>