166  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch: Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch: Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Trợ Lý Tgđ

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung, Nhật, Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>