102  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dau tu Phat trien TNL Viet Nam - Hưng Yên

Biên, phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH can thep Viet Nga - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Manh Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng trung kiêm trợ lý P.TGĐ

Cong ty TNHH TRIBECO Mien Bac - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH ViNa DJ Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Và Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Trung - Nhật

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Trung - Anh

Hưng Yên

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>