126  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch( tiếng Trung). 09

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch - ( tiếng Trung) 09

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung.. 09

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng Trung 08

Cong ty TNHH dien tu Minghao Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trưng 06

Cong Ty TNHH May Mac Chau A - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh - Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân viên tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>