96  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhật 19

Cong ty TNHH FANCY CREATION Viet Nam - Hưng Yên - Shenzhen, Guangdong

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dau tu Phat trien TNL Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên, phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH can thep Viet Nga - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Manh Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH ViNa DJ Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung kiêm trợ lý P.TGĐ

Cong ty TNHH TRIBECO Mien Bac - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Trung - Nhật

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch Trung - Anh

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Trung - Nhật 19

Cong ty TNHH FANCY CREATION Viet Nam - Hưng Yên - Shenzhen, Guangdong

Nhân Viên Biết Tiếng Trung - Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Biết Tiếng Trung - Anh

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>