82  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

Phiên dịch kiêm trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hưng Yên

Hưng Yên - 5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch kiêm trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự ( tiếng Trung.)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>