92  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung 18

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Ngành Ô Tô)

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MS COSMO - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh - Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Trung - Việt

Hưng Yên - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung. 26

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>