109  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Hưng Yên

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hà Nội - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Phat Trien TUNA Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH XNK Vinh Loi quoc te - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh - Trung

Hưng Yên

Nữ phiên dịch tiếng Trung

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>