225  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Unitex Fashion - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch viên tiếng trung 02

Cong ty Co phan Phat trien Cong nghe Nong thon - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch viên tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch viên tiếng Trung

Cong ty lien doanh che tao xe may Lifan Viet - Hưng Yên

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH DONGHO ENC - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Trợ lý phiên dịch tiếng Trung tại Hưng Yên

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty An Hung Vina - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien tu Viet Nhat - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (tiếng Trung & Tiếng Anh)_urgent

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung (Gấp)

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>