160  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Giao Dịch Ngoại Thương Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (tiếng Trung & Tiếng Anh)_urgent

Hưng Yên

Trợ Lý - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tập Đoàn Thiên Hà Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung-anh-việt

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>