96  

việc làm thong dich tieng trung tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng trung

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung tại Quảng Ninh và Hưng Yên

Cong ty TNHH Phat trien Xay dung Viet Nam Kien - Quảng Ninh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Ah Tae - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Tuyển trợ lý Phiên dịch tiếng Trung - Công ty TNHH Phong Thành

Cong ty TNHH Phong Thanh - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Dau tu Phat trien TNL Viet Nam - Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Trợ lý phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH FANCY CREATION Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hưng Yên

Tổng vụ kiêm kế toán kiêm thông dịch

ICONIC - Hưng Yên - Thái Bình

Phiên dịch, kế toán, NV kinh doanh, giao hàng, Kỹ thuật, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu XNK Vuong - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>